Överklaga till migrationsdomstolen

2020-03-21 Asylinfo

När Migrationsverket lämnat över ditt överklagande till migrationsdomstolen är det inte längre Migrationsverket som beslutar över din ansökan om asyl utan domstolen. När migrationsdomstolen ska pröva ditt ärende får det ett målnummer. Mål är ett annat namn för ärende. Du blir part i målet och det är nu migrationsdomstolen som bestämmer om du ska få stanna i Sverige eller inte.

När migrationsdomstolen prövar din överklagan brukar de oftast göra det på de skriftliga handlingar som redan finns i ditt mål. Det betyder att domstolen går igenom allt som finns i ditt mål, till exempel protokollen från alla intervjuer hos Migrationsverket, Migrationsverkets beslut, inlämnad bevisning och överklagan som ni skickat in. Detta gör domstolen för att bedöma om de anser att Migrationsverkets beslut är rätt eller fel.

Muntlig förhandling

Ibland håller domstolen något som heter muntlig förhandling. En sådan hålls när Migrationsverket har ifrågasatt dina uppgifter och kommit till slutsatsen att de inte är trovärdiga. På en muntlig förhandling får du möjlighet att berätta om dina asylskäl en gång till, och förklara det som Migrationsverket har ifrågasatt. Om du vill ha en muntlig förhandling kan du begära det i överklagandet som du skriver till migrationsdomstolen. Det kallas att yrka om muntlig förhandling. Domstolen bestämmer sedan om en sådana ska hållas i ditt mål. Om du har ett offentligt biträde ska ni prata med hen om muntlig förhandling när ni träffas inför överklagandet.

Om migrationsdomstolen bestämt att muntlig förhandling ska hållas i ditt mål kommer du kallas till den muntliga förhandlingen. Du får ett brev där det står vilken dag och vilken tid du ska komma till migrationsdomstolen. Om du har ett offentligt biträde följer hen med dig.

Förberedelse

Det är viktigt att du får träffa ditt offentliga biträde innan den muntliga förhandlingen för att du ska få information och hur förhandlingen går till, så att du kan förbereda dig på bästa sätt och hinna ta fram bevisning om det behövs. Om det offentliga biträdet inte har bett dig komma på ett sådant möte kan du alltid själva kontakta biträdet och begära att få ett möte innan den muntliga förhandlingen.

Så går en muntlig förhandling till

Vid den muntliga förhandlingen kommer du att få träffa flera personer som jobbar på domstolen:

  • En rådman/fiskal, en jurist som utbildar eller utbildat sig till domare
  • Tre nämndemän, personer som är medlemmar i ett politiskt parti i Sverige
  • Föredragande/notarie, en jurist som för protokoll och tidigare gått igenom ditt ärende med rådmannen och nämndemännen

Migrationsverket kommer också vara med på förhandlingen och representeras av en person som kallas processförare.

På förhandlingen kommer du få möjlighet att förklara sådant som Migrationsverket har ifrågasatt om ditt fall i sitt beslut. Du kommer att få frågor från ditt offentliga biträde, från Migrationsverket och ibland även från domstolen. I slutet av den muntliga förhandlingen kommer ditt offentliga biträde sammanfatta dina asylskäl och argumentera för varför Migrationsverket har fattat fel beslut i ditt mål. Migrationsverket kommer därefter få argumentera för varför de har fattat rätt beslut.

Domstolens dom

Efter den muntliga förhandlingen kommer domstolen att meddela en dom i ditt mål. Detta sker oftast några veckor efter att den muntliga förhandlingen har ägt rum. Migrationsdomstolen kan ändra Migrationsverkets beslut (du får ett ja och får stanna i Sverige) eller ge dig ett utvisningsbeslut (ett nej, du får inte bo i Sverige). Om domstolen inte ändrar Migrationsverkets beslut kan du, tillsammans med ditt offentliga biträde, överklaga till Migrationsöverdomstolen. Klicka här för att läsa mer om att överklaga till Migrationsöverdomstolen.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This