Om familjeåterförening

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Familjeåterförening innebär precis som det låter, en möjlighet för en familj som har kommit ifrån varandra, kanske på grund av krig eller för att en i familjen har tvingats att fly, att återförenas och bo tillsammans igen.

Det är en viktig och grundläggande regel (princip) inom asylrätten är att familjer ska hållas ihop. Rätten till familjeåterförening följer av flera internationella konventioner, till exempel den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Om familjeåterförening inte kan ske någon annanstans (som till exempel i hemlandet) kan de i familjen som inte befinner sig i Sverige beviljas uppehållstillstånd.

Krav för familjeåterförening

Det krävs dock att vissa kriterier (krav) uppfylls. Det är inte heller alla familjemedlemmar som omfattas av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd, utan som huvudregel kan man återförenas med sin kärnfamilj i Sverige. Med kärnfamilj menas makar (personer som är gifta med varandra) och deras barn som är under 18 år och ogifta.

För dig som är barn (under 18 år) så är dina föräldrar din kärnfamilj.

Både Migrationsverket och socialtjänsten ska hjälpa dig att komma i kontakt med din familj. Om du beviljas uppehållstillstånd i Sverige så kan alltså din familj under vissa förutsättningar också beviljas uppehållstillstånd här, för att ni ska kunna leva tillsammans. Det är alltså inte så att din familj automatiskt har möjlighet att flytta till dig i Sverige även om du har fått uppehållstillstånd här.

Möjligheten för din familj att komma och bo med dig i Sverige beror nämligen på vilken typ av uppehållstillstånd du har fått, och på vilken grund du beviljades uppehållstillstånd. Det beror på om du har beviljats permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd, och om du har beviljats uppehållstillstånd för att du ansetts vara i behov av skydd – eller inte. Även i dessa fall (att du ansetts vara i behov av skydd) kan rätten för din familj att komma till dig i Sverige bero på vilken skyddsstatus du har fått, till exempel om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande.

För att din familj ska kunna få flytta till dig i Sverige krävs i de flesta fall att du fortfarande är under 18 år och ogift och att du kom ensam till Sverige (utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller så lämnades du ensam efter ankomsten till Sverige).

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This