Om du inte fått uppehållstillstånd

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Om du fått nej på din asylansökan och överklagat den så långt det går, så betyder det att ni måste lämna Sverige. Beroende på om du har sökt asyl med eller utan dina föräldrar så kommer lite olika saker hända.

För dig som sökt asyl med dina föräldrar

Om ni har fått ert sista beslut, vanligen från Migrationsöverdomstolen, så kan ni inte längre överklaga att ni inte har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att ni måste åka hem. Dina föräldrar kommer att kallas till Migrationsverket för att få information och prata om hur er hemresa ska gå till. Dina föräldrar kanske måste ordna pass, exempelvis. Ni måste också få praktisk information av Migrationsverket, som när och hur resan kommer att ske. Det blir oftast flera samtal. Om du vill, och dina föräldrar godkänner det kan du vara med.

I ert beslut står det inom vilken tid ni måste lämna Sverige. Det kallas att ni får en “tidsfrist för frivillig avresa”. Tidsfristen för frivillig avresa börjar att räknas från när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla. Dina föräldrar är ansvariga för att ni åker hem inom den tidsfristen. Om dina föräldrar inte kan betala för biljetterna kan ni få hjälp av Migrationsverket. Om ni inte reser hem inom den tidsfrist som gäller finns det en risk att ni får ett återreseförbud. Det betyder att ni inte får komma tillbaka till Sverige så länge återreseförbudet gäller. Den informationen går också ut till andra länder vilket innebär att ni inte heller kan resa till dessa länder under tiden det svenska återreseförbudet gäller, om det inte är så att ni har beviljats uppehållstillstånd där vill säga.

Migrationsverket kan endast hjälpa dem som själva går med på att resa tillbaka till hemlandet. Om dina föräldrar inte kommer på Migrationsverkets återvändandesamtal eller om de säger/visar att de inte tänker samarbeta för att resa tillbaka kommer Migrationsverket fatta beslutet att de lämnar över ert ärende till polisen. Om ert ärende lämnas över till polisen är det polisen som ansvarar för att ni lämnar Sverige.

Även om ert ärende har lämnats över till polisen har du rätt att gå i skolan. Så länge du är kvar i Sverige har du också rätt till hälso- och sjukvård.

För dig som sökt asyl utan dina föräldrar

Om du har fått ditt sista beslut, vanligen från Migrationsöverdomstolen, så kan du inte längre överklaga att du inte har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att du måste åka hem. Du och din gode man kommer att kallas till Migrationsverket för att du ska få information och för att ni måste prata om hur din hemresa ska gå till. Du kanske måste ordna pass, exempelvis. Du måste också få praktisk information av Migrationsverket, som när och hur en resa skulle gå till. Det blir oftast flera samtal.

Ordnat mottagande

Migrationsverket kan inte boka en resa åt ett barn eller ungdom under 18 år utan att Migrationsverket har sett till att det finns ett ordnat mottagande åt dig. Det vill säga att du blir mottagen i första hand av din familj. Om du inte har haft kontakt med din familj eller någon släkting på länge kommer Migrationsverket att ge dig i uppdrag att ta kontakt med dem, så att Migrationsverket kan kontakta dem. Om du har svårt att få kontakt med din familj brukar Migrationsverket ge dig information om att kontakta Röda Korset. De kan hjälpa familjer som har splittrats på grund av att de har tvingats att fly, att hitta varandra igen.

Om det är så att du inte får kontakt med din familj eller dina släktingar så kommer Migrationsverket att undersöka om det finns ett barnhem som kan ta emot dig. Det är dock inte alla länder som har en tillräckligt bra standard på sina barnhem. Då blir inte det aktuellt.

När Migrationsverket har försäkrat sig om att du kommer att bli mottagen kommer personal från Migrationsverket att följa med dig på resan från Sverige till det land som du ska åka till.

Migrationsverket kan endast hjälpa dem som själva går med på att resa tillbaka till hemlandet. Om du inte kommer på Migrationsverkets återvändandesamtal eller om du säger/visar att du inte tänker samarbeta för att resa tillbaka kommer Migrationsverket fatta beslutet att de lämnar över ditt ärende till polisen. Om ditt ärende lämnas över till polisen är det polisen som ansvarar för att du lämnar Sverige.

Även om ditt ärende har lämnats över till polisen har du rätt till hälso- och sjukvård och rätt att gå i skolan. Du har också rätt till dagersättning och boende så länge du är kvar i Sverige och så länge du inte fyllt 18 år.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This