Om du har fått ett utvisningsbeslut

2020-03-27 Asylinfo

Om du har fått ditt sista beslut, vanligen från Migrationsöverdomstolen, så kan du inte längre överklaga att du inte har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att du måste åka hem.

Du kommer att kallas till Migrationsverket för att få information och prata om hur din hemresa ska gå till. Du kanske måste ordna pass, exempelvis. Du måste också få praktisk information av Migrationsverket, som när och hur resan kommer att ske. Det blir oftast flera samtal.

I ditt beslut står det inom vilken tid du måste lämna Sverige. Tidsfristen för frivillig avresa börjar att räknas från när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla. Du är ansvarig för att du åker hem inom den tidsfristen. Om du inte kan betala för biljetterna kan du få hjälp av Migrationsverket. Om du inte reser hem inom den tidsfrist som gäller finns det en risk att du får ett återreseförbud. Det betyder att du inte får komma tillbaka till Sverige så länge återreseförbudet gäller. Den informationen går också ut till andra länder vilket innebär att du inte heller kan resa till länder som ingår i Schengensamarbetet under tiden det svenska återreseförbudet gäller, om det inte är så att du har beviljats uppehållstillstånd där vill säga. Ett återreseförbud kan gälla i högst fem år såvida man inte anses utgöra ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet – i sådana fall får en längre tidsperiod bestämmas.

Migrationsverket kan endast hjälpa dem som själva går med på att resa tillbaka till hemlandet. Om du inte kommer när Migrationsverket kallar dig eller om du säger eller visar att du inte tänker medverka till hemresan och Migrationsverket är av uppfattningen att tvång kommer att behövas för att kunna verkställa ditt beslut kommer Migrationsverket fatta beslutet att överlämna ditt ärende till polisen. Om ditt ärende lämnas över till polisen är det polisen som ansvarar för att du lämnar Sverige.

Som vuxen har du rätt till hälso- och sjukvård som inte kan anstå så länge du är kvar i Sverige.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This