Om du har fått ett uppehållstillstånd

2020-03-21 Asylinfo

Om Migrationsverket beviljar dig ett uppehållstillstånd kommer du bli kallad på ett möte hos Migrationsverket där du får information om vad som händer efter att du fått ditt uppehållstillstånd.

Beroende på vilket datum du sökte asyl i Sverige gäller olika regler för hur uppehållstillstånden ser ut och vilken rätt du har till familjeåterförening.

Om du sökte asyl i Sverige den 24 november 2015 eller tidigare

Det finns ett undantag från den tillfälliga lagen som säger att barn och barnfamiljer som sökte asyl i Sverige den 24 november 2015 eller tidigare ska prövas enligt utlänningslagen istället för enligt den tillfälliga lagen. Om du beviljas uppehållstillstånd är huvudregeln att ditt uppehållstillstånd blir permanent. Det finns fem grunder för uppehållstillstånd enligt utlänningslagen:

  • Flykting
  • Alternativt skyddsbehövande
  • Övrig skyddsbehövande
  • Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter
  • Anknytning

Om du sökte asyl i Sverige efter den 24 november 2015

Om du sökte asyl i Sverige efter den 24 november 2015 ska Migrationsverket och domstolarna bedöma din asylansökan enligt de regler som gäller i den tillfälliga lagen. Om du beviljas uppehållstillstånd är huvudregeln att ditt uppehållstillstånd blir tidsbegränsat och gäller i 1–3 år. Hur långt uppehållstillståndet blir beror på vilken grund Migrationsverket ger dig uppehållstillstånd. Det finns fyra grunder för uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen:

  • Flykting (ger uppehållstillstånd i 3 år)
  • Alternativt skyddsbehövande (ger uppehållstillstånd i 13 månader)
  • Synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och i strid med ett svenskt konventionsåtagande att neka uppehållstillstånd (ger uppehållstillstånd i 12 eller 13 månader)
  • Anknytning

Klicka här för att läsa mer om hur du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd.

Att överklaga sin status

När Migrationsverket beslutar att ge dig uppehållstillstånd för att de anser att du är i behov av skydd beslutar de också vilken skyddsstatus du ska få. Om du anses vara flykting får du flyktingstatus. Detta är den högsta statusen och kan inte överklagas. Om de anser att du inte är flykting men ändå i behov skydd får du alternativ skyddsstatus. Du kan då överklaga att du inte fick flyktingstatusförklaring.  Om de anser att du inte är i behov av skydd men att du ska få uppehållstillstånd på annan grund, till exempel på grund av särskilt ömmande omständigheter, kan du också överklaga Migrationsverkets beslut om att inte bevilja dig flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus. Läs mer om de olika grunderna för uppehållstillstånd här: När kan du få asyl i Sverige?

Att du överklagar Migrationsverkets beslut om skyddsstatus påverkar inte ditt uppehållstillstånd på något sätt. Det som prövas då är bara frågan om skyddsstatus.

Om du får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter (för dig som är under 18 år, särskilt ömmande omständigheter) kan du överklaga beslut om statusförklaring till migrationsdomstolen och yrka på flyktingstatusförklaring. Enligt ett rättsfall från Migrationsöverdomstolen som är den sista och högsta instansen i asylprocessen i Sverige kan du inte överklaga själva längden på ett uppehållstillstånd när du beviljats ett uppehållstillstånd. Du kan bara överklaga frågan om vilken status du har fått. Men om migrationsdomstolen skulle hålla med dig och bevilja dig flyktingstatusförklaring kommer de att skicka tillbaka ditt ärende till Migrationsverket så att de beviljar dig ett längre uppehållstillstånd.

Om du redan har ett offentligt biträde ska hen hjälpa dig att skriva ett överklagande gällande din skyddsstatus till domstolen. Du ska då få komma på ett möte hos biträdet för att diskutera överklagandet. Ni ska noggrant gå igenom beslutet så att du kan bemöta/argumentera emot det Migrationsverket har sagt om dina asylskäl. Det är viktigt att du och ditt biträde lyfter fram dina individuella skäl och varför du uppfyller kraven för att vara flykting. Du har också rätt till en kopia av den text som ditt biträde skriver. Om det finns ny bevisning sedan du fått ditt beslut från Migrationsverket kan du också visa det för ditt biträde som tittar om den kan hjälpa dig i ditt överklagande om skyddsstatus.

Om du inte har ett offentligt biträde sedan tidigare (det vill säga under processen hos Migrationsverket) kan du säga till domstolen att du vill ha ett nu. Det kallas att du yrkar på att migrationsdomstolen förordnar ett offentligt biträde. Det finns undantag från rätten att få ett offentligt biträde när du överklagar Migrationsverkets beslut om statusförklaring och det är om domstolen anser det vara uppenbart att ditt överklagande inte kommer att bifallas.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This