Om du har ett permanent uppehållstillstånd

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Om du har fått permanent uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i Sverige har din familj rätt att återförenas med dig.

Som huvudregel bedöms din möjlighet att få återförenas med din familj utifrån den ålder du har då Migrationsverket eller domstolen beslutar om din familjs ansökan. Om du är över 18 år är det mycket svårare att få återförenas med dina föräldrar än om du är under 18 år. Dina föräldrar kan få uppehållstillstånd på anknytning till dig.

Dina syskons möjlighet att komma hit

Dina syskon har inte en självständig rätt att få uppehållstillstånd på anknytning till dig, men de kan få uppehållstillstånd på anknytning till era föräldrar. Dina syskon ska då vara under 18 år och inte vara gifta. Din familj får uppehållstillstånd för samma tid som du har uppehållstillstånd.

Andra familjemedlemmar kan i vissa situationer ha rätt till uppehållstillstånd. Då krävs att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan er eller andra synnerliga skäl. Särskilt beroendeförhållande förutsätter att ni ska ha bott med varandra omedelbart innan du kom till Sverige och det är viktigt att ansökan om uppehållstillstånd på anknytning lämnas in så snart som möjligt efter att du fick uppehållstillstånd. Ungefär 10 månader brukar anses vara tillräckligt snart.

Om du har fått uppehållstillstånd på särskilt ömmande omständigheter

Om du har beviljats permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter så har inte dina föräldrar samma rätt till uppehållstillstånd för att bo med dig här i Sverige. Eftersom du inte har fått uppehållstillstånd för att Migrationsverket tycker att det är farligt för dig att återvända, utan kanske av anledningen att du har tappat kontakten med din familj eller att de har lämnat hemlandet. När du inte har ansetts ha skyddsbehov undersöker Migrationsverket möjligheten för dig att återförenas med dina föräldrar i det land de befinner sig i. Om familjeåterförening inte anses behöva ske i Sverige kommer inte dina föräldrar att beviljas uppehållstillstånd i Sverige för att bo med dig här.

I undantagsfall kan en förälder beviljas uppehållstillstånd för att flytta till ett barn som har beviljats uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

För vuxna med uppehållstillstånd i Sverige gäller ett försörjningskrav, men ensamkommande barn behöver inte försörja sina föräldrar eller syskon.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This