Om du har arbetat under din asylprocess

2020-03-21 Asylinfo

För att arbeta i Sverige krävs först och främst att du har tillstånd att arbeta. Om du vill arbeta under tiden du är asylsökande måste du få ett beslut om att du är undantagen kravet på arbetstillstånd, så kallat AT-UND. För att få detta undantag krävs att du har medverkat till att klarlägga din identitet, det vill säga, försökt visa vem du är. 

Huvudregeln är att du ansöker om uppehållstillstånd för att arbeta från ditt hemland. Om du har fått avslag på din ansökan om asyl kan du dock i vissa fall ansöka om arbetstillstånd och på så sätt stanna i Sverige och fortsätta arbeta. Om du har fått nej på din asylansökan och beslutet har vunnit laga kraft har du två veckor på dig att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete till Migrationsverket.

För att du ska kunna få uppehållstillstånd på grund av arbete måste du ha haft anställning de senaste fyra månaderna innan ditt utvisningsbeslut vunnit laga kraft och ha erbjudande om fortsatt arbete hos samma arbetsgivare som gäller i minst ett år. Du måste också ha haft ett AT-UND under de fyra månader som du arbetade under asylprocessen. Du måste tjäna minst 13 000 kr per månad och din arbetsgivare måste även ha erbjudit dig, och erbjuda dig, villkor som ligger i nivå med vad svenska kollektivavtal kräver, till exempel vad gäller lön och försäkringar. Detta är för att du inte ska bli utnyttjad som billig arbetskraft.

Under tiden som Migrationsverket prövar din ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete så får du fortsätta arbeta.

Om du får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan du få förlängt uppehållstillstånd i upp till två år om du fortfarande behöver skydd. Om du kan försörja dig själv genom arbete eller eget företag kan du i vissa fall få permanent uppehållstillstånd. Om du är under 25 år måste du dock visa att du har gått klart gymnasiet eller en motsvarande utländsk utbildning.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This