Om ditt tillstånd är tidsbegränsat

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Om du har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd kan dina föräldrar kan få uppehållstillstånd på anknytning till dig. Det betyder att de kan få komma till Sverige och bo med dig.

Dina syskon har inte rätt att få uppehållstillstånd på anknytning till dig, men de kan få uppehållstillstånd på anknytning till era föräldrar. Dina syskon ska då vara under 18 år och inte vara gifta.

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige som flykting så får du i normalfallet ett uppehållstillstånd på tre år. Om du har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande har du i normalfallet fått ett uppehållstillstånd på 13 månader som kan ha förlängts.

Din familj får uppehållstillstånd för samma tid som du har uppehållstillstånd.

Andra familjemedlemmar

Andra familjemedlemmar kan bara få återförenas med dig om det skulle strida mot en internationell konvention, så som Europakonventionen, att inte ge dina familjemedlemmar ett uppehållstillstånd. Det går inte att säga exakt vad som krävs för att det ska anses strida mot en konvention att inte ge familjemedlemmarna uppehållstillstånd. Det krävs åtminstone att ni måste kunna visa på särskilda omständigheter som gör det mycket svårt för er att klara er utan varandra.

Om du har uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter kan din familj som huvudregel inte komma till dig. Men, ifall det skulle strida mot en internationell konvention att inte ge uppehållstillstånd kan din familj få komma.

Barn behöver inte kunna försörja sina föräldrar

För vuxna med uppehållstillstånd i Sverige gäller ett försörjningskrav, men ensamkommande barn behöver inte försörja sina föräldrar eller syskon.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This