Om Barnens Asylrättscentrum

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Barnens Asylrättscentrum fokuserar på dig som är barn i asylprocessen, både dig som är här i Sverige med och utan din familj. Vi arbetar för att dina rättigheter som barn ska respekteras i asylprocessen och för att barn och ungdomar ska få information om sina rättigheter och rätt juridisk rådgivning.

Vi ger juridisk rådgivning och information om asylprocessen både genom telefon och mail. Vi har också en barnmottagning där du kan boka tid för att få träffa en jurist som jobbar på Barnens Asylrättscentrum. Både du som är barn och du som träffar barn i asylprocessen kan höra av dig till oss.

Förutom att ge juridisk rådgivning arbetar vi praktiskt genom att ta uppdrag som offentliga biträden. Vi kan även vara ombud när ett offentligt biträde inte finns, till exempel när du har gått igenom hela asylprocessen och fått ett utvisningsbeslut. Vi håller också i utbildningar både för barn i asylprocessen och vuxna som arbetar med barn i asylprocessen.

Allt vårt arbete är naturligtvis helt gratis.

När kan Barnens Asylrättscentrum hjälpa till?

Du kan alltid vända dig till oss om du har några frågor om asylprocessen och vilka regler som gäller. I vissa fall kan vi också ge dig råd om just din ansökan om uppehållstillstånd.

Du kan komma i kontakt med oss på flera sätt. Du kan ringa oss på vår telefonrådgivning som är öppen varje torsdag, eller skicka oss ett mail med dina frågor. Du kan också boka en mötestid på vår barnmottagning för att träffa en jurist. Du bokar en tid genom att maila eller ringa till oss. Om du inte vill kontakta oss själv kan du ta hjälp av en viktig vuxen eller en kompis du litar på.

Du kan få information och råd från oss även om du har ett offentligt biträde. Ibland kommer vi ge dig rådet att prata med ditt offentliga biträde först, eftersom ditt offentliga biträde vet mer om din situation och din ansökan om uppehållstillstånd än vad vi gör. Om du inte träffat ditt offentliga biträde eller om du har frågor som du inte får svar på så kan du alltid kontakta oss.

Om du har fått ett beslut om utvisning och inte har ett offentligt biträde som kan hjälpa dig kan vi gå igenom dina handlingar för att bedöma om det finns något vi kan hjälpa till med. De handlingar vi behöver läsa är:

  • Protokollet från asylutredningen
  • Offentliga biträdets inlaga (det första ditt offentliga biträde skrev till Migrationsverket efter asylutredningen)
  • Migrationsverkets beslut
  • Överklagandet till migrationsdomstolen
  • Migrationsdomstolens dom
  • Överklagandet till Migrationsöverdomstolen
  • Migrationsöverdomstolens dom
  • Protokoll från återvändandesamtal

Om du vill att Barnens Asylrättscentrum ska gå igenom dina handlingar kan du skicka dem till oss. Det är också bra för oss att veta om det hänt något nytt som rör dig och din situation som Migrationsverket och domstolarna inte vet om eller har prövat tidigare.

Om du eller din gode man inte har dessa handlingar hemma kan de begäras ut från Migrationsverket. Du kan ta hjälp av en förälder eller din gode man när du ska få tag på handlingarna.

Vi kan tyvärr inte ta emot spontana besök till vårt kontor för att lämna handlingar men det går bra att skicka handlingarna till vår mailadress (barn@sweref.org) eller till vår postadress:

Asylrättscentrum
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss på Barnens Asylrättscentrum kan du ringa eller maila oss. Om du inte vill kontakta oss själv kan du ta hjälp av en viktig vuxen eller en kompis du litar på.

Vår telefonrådgivning är öppen varje torsdag mellan kl. 9.00-11.00. Du når oss då på telefonnummer: 0200–751 703. Det är gratis att ringa till oss.

Om du vill komma i kontakt med oss via mail är vår mailadress: barn@sweref.org

Om du har några frågor eller funderingar om asylprocessen eller ditt ärende så tveka inte att höra av dig.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This