Offentligt biträde

2018-08-15 Barnens asylrättscentrum

Ett offentligt biträde är en jurist eller advokat som hjälper dig i asylprocessen. Under detta avsnitt berättar vi mer om vad ett offentligt biträde gör och ska hjälpa till med. Här finns också information om när det offentliga biträdets uppdrag avslutas och vad som krävs om du vill byta offentligt biträde.

För att hjälpa dig i asylprocessen kommer Migrationsverket att se till så att du får ett offentligt biträde. Ditt offentliga biträde är en person som ska representera dig och dina intressen och hjälpa dig i din asylprocess. Det offentliga biträdet är inte anställd av Migrationsverket utan arbetar bara för dig eller din familj. Ditt biträde har något som kallas lojalitetsplikt. Det betyder att hen står på din och din familjs sida. Det kostar inget för dig att ha ett offentligt biträde.

Ett offentligt biträde är normalt en advokat eller en jurist som kan asylregler som gäller i Sverige. Både en jurist och advokat har juridisk utbildning. Skillnaden är att en advokat är medlem i Advokatsamfundet som bland annat ger regler för hur advokater ska arbeta.

Om du är i Sverige utan dina föräldrar kan du berätta för din gode man vilket biträde du vill ha. Din gode man kan sen säga det till Migrationsverket. Det bästa är att du säger vilket biträde du önskar redan när du ansöker om asyl eftersom Migrationsverket ofta förordnar ett biträde innan du får en god man. Om det skulle vara så att Migrationsverket ger dig ett biträde innan du får en god man kan du senare, genom din gode man, ge ditt önskemål. Det kan däremot vara svårt att byta biträdet och det är därför viktigt att du så snart som möjligt säger ditt önskemål till Migrationsverket.

Det kan vara svårt att veta vad ditt offentliga biträde ska hjälpa till med. Vi har därför gjort en lista nedan över vad som ingår i det offentliga biträdets uppdrag. Några av de uppgifter som ingår i uppdraget är att:

  • Träffa dig innan asylutredningen

Vi anser att ditt offentliga biträde bör träffa dig så snart som möjligt efter att hen har fått uppdraget att hjälpa dig, och sedan även en gång till innan du går på din asylutredning. Migrationsverket tycker också att det är viktigt. Du kan läsa mer om vad detta möte innebär här:

Om du sökte asyl tillsammans med dina föräldrar: Möte med offentligt biträde

Om du sökte asyl utan dina föräldrar: Möte med offentligt biträde

  • Vara med på din asylutredning

När du går på asylutredning hos Migrationsverket följer ditt offentliga biträde med dig. På asylutredningen får du många frågor från en handläggare hos Migrationsverket. De frågar dig för att de ska få veta vad som har hänt dig och varför du inte kan återvända. Ditt offentliga biträde sitter med på asylutredningen, men eftersom du är expert på vad som hänt just dig kan det offentliga biträdet inte hjälpa till att svara på frågorna som handläggaren ställer till dig. Det offentliga biträdets uppgift är att lyssna och se till att allt går rätt till. Det offentliga biträdet kan också få ställa frågor till dig för att se till att du har fått möjlighet att förklara allt som är viktigt i ditt fall. Du kan läsa mer om vad som händer på asylutredningen här:

Om du sökte asyl tillsammans med dina föräldrar: Asylutredningen

Om du sökte asyl utan dina föräldrar:  Asylutredningen

  • Gå igenom protokollet från asylutredningen och skriva till Migrationsverket

Efter att du varit på asylutredning hos Migrationsverket bestämmer du och ditt offentliga biträde en dag då ni träffas för att gå igenom protokollet från asylutredningen. Då läser ni igenom alla frågor du fick och alla svar du gett för att se så att allting stämmer. Om det är något som inte är rätt skriver ditt offentliga biträde till Migrationsverket för att förklara vad som är rätt. Om du har mer information som du inte berättade på asylutredningen skriver ditt offentliga biträde det också till Migrationsverket.

  • Hjälpa dig att överklaga till migrationsdomstolen

Om Migrationsverket beslutar att du inte kan få uppehållstillstånd i Sverige kan det beslutet överklagas till migrationsdomstolen. Då ska migrationsdomstolen pröva om du har rätt till uppehållstillstånd. Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska ditt offentliga biträde hjälpa dig med det. Ditt biträde ska då gå igenom beslutet från Migrationsverket tillsammans med dig. Det är viktigt att du förstår varför Migrationsverket har beslutat att du inte får uppehållstillstånd och att du får chans att bemöta det. Läs mer om hur ett överklagande till migrationsdomstolen går till här:

Om du sökte asyl tillsammans med dina föräldrar: Hos migrationsdomstolen.

Om du sökte asyl utan dina föräldrar: Hos migrationsdomstolen.

  • Sitta med vid muntlig förhandling

När du överklagar till migrationsdomstolen är det vanligast att allt görs skriftligt. I vissa fall kan migrationsdomstolen hålla muntlig förhandling. Det betyder att du åker till migrationsdomstolen och på nytt får svara på frågor om vad som hänt i ditt fall. Om migrationsdomstolen håller muntlig förhandling i ditt ärende följer ditt offentliga biträde med dig. Precis som vid asylutredningen kan det offentliga biträdet inte hjälpa till att svara på de frågor du får, men hen är där för att se till att allt går rätt till. Hen kan också ställa frågor till dig för att du ska få möjlighet att berätta allt som är viktigt.

  • Hjälpa dig att överklaga till Migrationsöverdomstolen

Om migrationsdomstolen också beslutar att du inte kan få uppehållstillstånd i Sverige kan detta beslut överklagas till Migrationsöverdomstolen. Om du vill överklaga till Migrationsöverdomstolen ska ditt offentliga biträde hjälpa dig med det. Läs mer om hur ett överklagande till Migrationsöverdomstolen går till här:

Om du sökte asyl tillsammans med dina föräldrar: Hos Migrationsöverdomstolen.

Om du sökte asyl utan dina föräldrar: Hos Migrationsöverdomstolen.

  • Hjälpa dig att överklaga beslut om statusförklaring

Om Migrationsverket beslutar att ge dig uppehållstillstånd för att de anser att du är behov av skydd beslutar de också vilken skyddsstatus du ska få. Du kan till exempel få status som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Om de anser att du inte är i behov av skydd kan de ändå ge dig uppehållstillstånd på annan grund, till exempel på grund av särskilt ömmande omständigheter. Om du fått uppehållstillstånd men inte är nöjd med Migrationsverkets beslut om skyddsstatus kan du be ditt offentliga biträde hjälpa dig att överklaga beslutet om statusförklaring. Du kan läsa mer om det här: Om du får ett uppehållstillstånd (ett ja).

När avslutas offentliga biträdets uppdrag?

Ditt offentliga biträdets uppdrag avslutas när asylprocessen avslutas. Om du får uppehållstillstånd och inte överklagar eller inte kan överklaga beslut om skyddsstatus (det vill säga när du anses vara flykting) avslutas biträdets uppdrag. Om du har fått avslag på din ansökan och överklagar till sista instansen (Migrationsöverdomstolen) avslutas biträdets uppdrag när Migrationsöverdomstolen meddelar dom i ditt ärende. Om du fått uppehållstillstånd och överklagar frågan om skyddsstatus avslutas biträdets uppdrag när Migrationsöverdomstolen meddelat dom i ditt ärende.

Om du inte är nöjd med ditt offentliga biträde

Om du inte är nöjd över en advokats arbete kan du vända dig till Advokatsamfundet och lämna ett klagomål som det kallas. Om Advokatsamfundet anser advokaten har gjort något som inte går ihop deras regler kan de ge hen en tillsägelse. De kan också bestämma att advokaten inte längre får vara medlem i Advokatsamfundet. Då får hen inte kalla sig advokat längre.

Om ditt offentliga biträde är en jurist som inte jobbar på en advokatbyrå kan du inte vända dig till Advokatsamfundet om du är missnöjd över hens arbete. Du kan däremot vända dig till Migrationsverket och be att få byta ditt offentliga biträde.

För att kunna byta ditt offentliga biträde måste det finnas något som heter särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara om du eller ditt biträde flyttat inom Sverige och det därför blivit ett långt geografiskt avstånd mellan er. Ett annat skäl kan vara att du som söker asyl tillsammans med din familj utsätts för våld eller hot i familjen och därför måste få ett eget biträde i asylprocessen. Detta kallas för att ni i familjen har en intressekonflikt och kan därför inte företrädas av samma biträde.

Om det är så att du inte är nöjd med ditt offentliga biträdets arbete eller inte känner förtroende för hen kan du få tillåtelse att byta biträde bara om det finns svåra motsättningar mellan dig och biträdet. Det betyder att det måste finnas mycket starka samarbetssvårigheter för att du ska kunna byta ditt biträde. Du kan ansöka om att få byta ditt offentliga biträde både i processen hos Migrationsverket och hos migrationsdomstolen, men ju längre du kommit i din asylprocess desto svårare är det att få byta biträde. Om du är i Sverige utan dina föräldrar och är missnöjd med ditt biträde, kan du vända dig till din gode man för att få hjälp med att byta biträde.

Du har alltid rätt att anlita ett eget ombud som också företräder dig i asylprocessen. Du kan dock behöva betala för ombudets kostnader om du till exempel vänder dig till en jurist eller advokat.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This