Nytt avgörande om förvar begränsar möjligheterna att ta asylsökande i förvar

2020-07-8 Aktuellt, Asylinfo

Reglerna om när staten får ta asylsökande i förvar är svåra och krångliga. Migrationsöverdomstolen har nyligen meddelat ett mycket viktigt avgörande om förutsättningarna för förvar, MIG 2020:14. Kort därefter har Migrationsverket kommit med en rättslig kommentar om förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar som bygger på det nya avgörandet och som förklarar att möjligheterna att hålla asylsökande i förvar har begränsats i och med MIG 2020:14. Nedan finns en länk till Migrationsverkets rättsliga kommentar och Migrationsöverdomstolens avgörande. https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44644 https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/kammarratten_stockholm/ovrigt-innehall/mig-2020-14.pdf

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This