Ny rapport om migrationsrätten i Sverige

2020-05-29 Aktuellt, Publikationer

Varje år publicerar The Asylum Information Database (AIDA) rapporter om hur asylinvandringen i 23 länder sett ut det senaste året. Syftet är att ge stöd till såväl jurister, som forskare och lagstiftare. Asylrättscentrums jurister Peter Varge och Martin Nyman har skrivit rapporten om Sverige som nu har publicerats.

Rapporten innehåller statistik över Sveriges asylinvandring, beskrivning av rättsläget, samt beskrivningar av det svenska mottagningssystemet.

Rapporten finns att läsa här.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This