Ny migrationslagstiftning och internationell praxis – heldagskurs för offentliga biträden

2021-10-29 Migforum

Den 3 december 2021 bjuder Asylrättscentrum och UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till heldagskurs. Kursen riktar sig till dig som arbetar som ombud och biträde i asylprocessen och kommer utifrån ett praktikerperspektiv att gå igenom viktiga förändringar på migrationsområdet.  
 
Under dagen kommer vi att gå igenom de lagändringar som har trätt i kraft under året, inklusive reglerna om säkra ursprungsländer. Du får även möjligheten att ta del av ny praxis från Europadomstolen och EU-domstolen.  

Program

09:00-09:05    Välkomna och introduktion av dagen
Martin Nyman, Asylrättscentrum, och Gisela Thäter, UNHCR, hälsar välkomna och går igenom dagens program.

09:05-11.00     Ny internationell praxis i asylärenden
Jutta Seidel, Senior Legal Associate, UNHCR Representation to the European Institutions in Strasbourg, och Fabiane Baxewanos, Legal Officer, Policy and Legal Support Unit, UNHCR Regional Representation for EU Affairs, går igenom ny praxis från EU-domstolen och Europadomstolen. Passet hålls på engelska.

11:00-11:15     Paus

11:15-12:00     Ny internationell praxis i familjeåterföreningsärenden

Jutta Seidel och Fabiane Baxewanospresenterar ny praxis från EU-domstolen och Europadomstolen. Passet hålls på engelska.

12.00– 13.00   Lunch

13.00–14.00    Säkra ursprungsländer
Asylrättscentrums jurist Linnea Midtsian presenterar en ny rapport om tillämpningen av den nya lagstiftningen om säkra ursprungsländer. Linnea har granskat de ärenden som Migrationsverket har bedömt sedan lagstiftningen trädde i kraft. Under föreläsningen presenterar hon rapportens slutsatser och vilka lärdomar offentliga biträden kan ta med i sitt arbete.

14.00–14.15    Paus                 

14.15–15.45    Sveriges nya migrationslagstiftning
Den 20 juli 2021 trädde Sveriges nya migrationslagstiftning i kraft. Louise Dane, doktor i offentlig rätt och jurist vid Asylrättscentrum, går igenom den nya lagstiftningen. Passet har ett praktikerperspektiv och fokuserar på vad offentliga biträden och ombud bör känna till i sitt arbete.

15.45–16.15    Sammanfattning och avslutning
Martin Nyman avslutar och sammanfattar lärdomar från dagen.

Tid och plats 

Heldagsutbildning 3 december 2021 
Utbildningen är kostnadsfri och kommer att hållas digitalt, länk skickas efter anmälan.  

Anmälan 

Anmälan är stängd om du anmälde dig innan den 2/12 2021 kommer du att få en länken skickad till dig senast kl 17 2/12.

Migforum

Asylrättscentrums och UNHCRs samarbete om spridning av nyheter inom migrationsrätten. Här finns bland annat relevanta rapporter och nya avgöranden från både nationell och internationell rätt. 

Migrationsrättens utveckling

Läs fler analyser och texter om den parlamentariska kommittén och Sveriges nya migrationspolitik.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This