Ny bok om hälsa och mångfald

2023-01-31 Aktuellt, Publikationer

Boklansering: Hälsa och mångfald – ett kliniskt perspektiv

En föränderlig värld medför att även hälso- och sjukvården blir en alltmer mångkulturell miljö. En ökad mångfald bland kliniskt verksamma och patienter innebär att allt fler möten sker mellan människor som inte delar exempelvis kulturell bakgrund eller språk. Det kan innebära olika synsätt på hälsa, sjukdom och behandling liksom olika sätt att kommunicera om dessa frågor.

Vad innebär detta för asylsökande, papperslösa och nyanlända?

Förra veckan lanserades antologin ”Hälsa och mångfald – ett kliniskt perspektiv”. I boken ger kapitelförfattarna olika perspektiv på hälsa och mångfald. Vår jurist Tomas Alvarsson beskriver den svenska asylprocessen, rätten till vård för asylsökande, papperslösa och nyanlända samt sjukdom som grund för uppehållstillstånd.

Beställ boken idag eller hör av er till oss på info@sweref.org om ni vill boka in en föreläsning på temat.

Boken finns att beställa här.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This