Möte med offentligt biträde

2020-03-18 Barnens asylrättscentrum

Om Migrationsverket beslutat att du och din familj ska få ett offentligt biträde som ska företräda er i asylprocessen är det viktigt att ni får möjlighet att träffa hen så tidigt som möjligt i asylprocessen. Det är viktigt att du och din familj träffar biträdet innan asylutredningen för att kunna vara så förberedda som möjligt. Om ni inte blivit kallade till det offentliga biträdet kan ni alltid själva be om att få ett möte.

Det finns inga tydliga regler eller riktlinjer om hur ett offentligt biträde ska agera i asylprocessen, till exempel om hen ska kalla er på ett möte inför asylutredningen. Vi på Barnens Asylrättscentrum tycker att det är mycket viktigt att få träffa sitt offentliga biträde så snart som möjligt efter att din familj fått ett biträde och framförallt inför en asylutredning. Detta för att biträdet på bästa sätt ska kunna hjälpa er i asylprocessen.

Under mötet hos det offentliga biträdet ska ni få information om vilka rättigheter ni har, hur asylprocessen går till, vad reglerna om vem som kan få stanna i Sverige säger och betyder. Biträdet ska naturligtvis veta vilka asylskäl ni har och be er berätta om dessa. Ni kommer tillsammans på mötet också prata om vilken bevisning som finns och gå igenom den tillsammans med en tolk.  Biträdet kommer att ge dig och din familj råd om bevisning som ni kan komma behöva få tag på, till exempel id-handlingar eller läkarintyg.  Passa också på att fråga allt ni undrar över om asylprocessen och vad som är viktigt för er att tänka på.

Tystnadsplikt och lojalitetsplikt

Ert offentliga biträde har vanligtvis tystnadsplikt. Du kan läsa mer om det offentliga biträdets tystnadsplikt här: Vilka viktiga vuxna har tystnadsplikt? Biträdet har också något som kallas lojalitetsplikt vilket betyder att hen endast ska föra fram sådant som kan hjälpa dig och din familj i asylprocessen. Det offentliga biträdet får inte ge oriktiga uppgifter till svenska myndigheter (till exempel Migrationsverket), eller ljuga för dem.

Din berättelse och dina asylskäl

Om du och dina föräldrar godkänner det kan du få prata med biträdet själv. Biträdet ska då be dig berätta om dina asylskäl, ge dig information om asylprocessen på ett sätt som är anpassat din ålder och mognad och svara på dina frågor om asylprocessen. Om det finns saker som du inte vill att resten av din familj ska veta så är det viktigt att du säger det till biträdet. Du har rätt att begära dessa uppgifter hålls hemliga även i förhållande till dina närstående om du önskar det. Eftersom dina föräldrar är dina vårdnadshavare har de rätt att få del av allt i ditt ärende men om uppgifter som du berättar kan innebära att du riskerar att bli skadad om dina föräldrar får reda på dem kan dessa uppgifter hållas hemliga från dina föräldrar.

Du som barn i familj kan drabbas av dina föräldrars problem i hemlandet. Till exempel om någon av dina föräldrar är politiskt aktiv eller uppfattas ha visat en politisk åsikt i ert hemland och får problem på grund av det kan dessa problem även drabba dig. De som hotar att skada dina föräldrar kanske hotar med att även skada dig. Men det kan även vara så att du som barn i familj har egna skäl utöver de som dina föräldrar har. Till exempel kan du som flicka vara rädd för att utsättas för könsstympning i ditt hemland. Du kan läsa mer om asylskäl här: När kan du få asyl i Sverige?

Det är mycket viktigt att du berättar för ditt biträde om alla dina asylskäl, även dem som bara rör dig. Det offentliga biträdet kan då hjälpa att förbereda dig inför de frågor som Migrationsverket kommer att ställa till dig gällande dina asylskäl på asylutredningen.

Om någon i din familj gör dig illa eller hotar om att göra dig illa bör du också berätta det för ditt offentliga biträde. Detta för att du ska få den hjälp du har rätt till men även för att våld och hot från en familjemedlem också kan utgöra ett asylskäl. Om dina föräldrar är ett hot gentemot dig ska du få ett eget biträde som bara företräder dig och inte hela familjen i asylprocessen.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This