Möte med offentligt biträde

2020-03-21 Asylinfo

Det är viktigt att du träffar biträdet innan asylutredningen för att kunna vara så förberedda som möjligt inför denna. Om du inte blivit kallad till det offentliga biträdet kan du alltid själva begära att få ett möte. Det finns inga tydliga regler eller riktlinjer om hur ett offentligt biträde ska agera i asylprocessen, till exempel om hen ska kalla er på ett möte inför asylutredningen.

Vi på Asylrättscentrum tycker att det är viktigt att få träffa sitt offentliga biträde så snart som möjligt efter att du fått ditt och framförallt inför en asylutredning. Detta för att biträdet på bästa sätt ska kunna hjälpa dig i asylprocessen, se till att dina rättigheter tillvaratas och bevaka dina intressen. Här kan du läsa mer om rätten till information och tystnadsplikt.

Rätt till information

Under mötet hos det offentliga biträdet ska du få information om vilka rättigheter du har, hur asylprocessen går till, vad reglerna om vem som kan få stanna i Sverige säger och betyder. Biträdet ska naturligtvis veta vilka asylskäl du har och därför be dig berätta om dessa. Det är mycket viktigt att du berättar för ditt biträde om alla dina asylskäl.

Det offentliga biträdet kan då hjälpa att förbereda dig inför de frågor som Migrationsverket kommer att fråga dig på asylutredningen. Ni kommer tillsammans på mötet också prata om vilken bevisning som finns och gå igenom den tillsammans med en tolk. Biträdet kommer att ge dig råd om bevisning som du kan komma behöva få tag på, till exempel id-handlingar eller läkarintyg. Passa också på att ställa alla de frågor du kan tänkas ha till biträdet om asylprocessen och vad som är viktigt för dig att tänka på.

Tystnadsplikt

Om ditt offentliga biträde är en advokat har hen tystnadsplikt och får inte berätta det du berättat till någon annan. Om ditt biträde är en jurist kan hen ha skrivit på en sekretessförbindelse på sin arbetsplats som hindrar hen från att föra det du berättat vidare.

Alla anställda på Asylrättscentrum har skrivit på en sekretessförbindelse. Biträdet har också något som kallas lojalitetsplikt vilket betyder att hen endast ska värna om dina intressen i asylprocessen och hjälpa dig att föra fram dina skäl till Migrationsverket. Biträdet ska endast föra fram sådant som kan hjälpa dig i asylprocessen. Samtidigt får biträdet inte ge oriktiga uppgifter till svenska myndigheter, eller ljuga för dem.

Klicka här för att läsa om ur asylutredningen går till.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This