Möte med ditt offentliga biträde

2020-03-19 Barnens asylrättscentrum

Det är viktigt att du får träffa ditt offentliga biträde så tidigt som möjligt i processen. Migrationsverket har ändrat arbetssätt och det innebär att du kommer att träffa ditt biträde både när hen ska bekräfta din asylansökan, och vid det fördjupade ansökningssamtalet på mottagningsenheten.

Det är viktigt att du träffar biträdet innan asylutredningen för att du ska kunna vara så förberedd som möjligt. Om du och din gode man inte har blivit kallade till det offentliga biträdet kan ni alltid själva be att få ett möte. Det finns inga tydliga regler eller riktlinjer om hur ett offentligt biträde ska agera i asylprocessen. Vi på Barnens Asylrättscentrum anser att det är mycket viktigt att du får träffa ditt offentliga biträde så snart som möjligt efter att hen har förordnats och i god tid inför en asylutredning. Migrationsverket skriver till de offentliga biträden som företräder barn att de bör träffa barnet innan asylutredningen.

När du träffar ditt offentliga biträdet bör du få information omvilka rättigheter du har, hur själva asylprocessen går till, vad som gör att man kan få uppehållstillstånd i Sverige och vilka krav som måste vara uppfyllda. Biträdet bör också berätta för dig vad hens jobb går ut på. Ditt biträde ska berätta om vilka krav som kommer att ställas på dig i asylprocessen. Du kan läsa mer om hur du kan förbered dig här: Vad kan du förbereda inför asylutredningen?

Biträdet måste veta varför du har sökt asyl i Sverige och kommer därför att be dig berätta om dina asylskäl. Ni får tillsammans fundera över vilken bevisning som finns, och som kan gå att ordna. Biträdet kommer att ge dig och den gode mannen råd om vilka papper som det kan vara bra om du har med dig till asylutredningen, till exempel pass, skolbetyg, ID-handlingar eller läkarintyg.

Du och din gode man bör också få möjlighet att ställa frågor om asylprocessen till det offentliga biträdet. Det är viktigt att du och din gode man får svar på alla de frågor ni har inför asylutredningen och att du berättar om du har några särskilda önskemål. Vi har också erfarenhet av att asylsökande ibland får felaktig information om asylprocessen från andra personer som inte vet vad som händer i just ditt ärende eller har kunskap om processen. Det är därför viktigt att du berättar om sådan information eller kanske till och rykten för ditt offentliga biträde så att den kan reda ut vad som stämmer och inte stämmer.

Inlaga innan utredning

Migrationsverket ber ibland ditt offentliga biträde att skicka in en så kallad inlaga innan ni har varit på asylutredning. Det betyder att ditt offentliga biträde ska skriva till Migrationsverket vem du är och var du kommer ifrån, din bakgrund och varför du ansöker om asyl. Det är viktigt att du får träffa ditt offentliga biträde innan hen skriver ihop detta. Du ska även få en kopia av det pappret.

Tystnadsplikt och lojalitetsplikt

Ditt offentliga biträde har vanligtvis tystnadsplikt. Du kan läsa mer om det offentliga biträdets tystnadsplikt här: Vilka viktiga vuxna har tystnadsplikt? 

Biträdet har också något som kallas lojalitetsplikt vilket betyder att hen endast ska ta upp sådant som kan hjälpa dig i asylprocessen och hjälpa dig att föra fram dina asylskäl och presentera dem juridiskt för Migrationsverket. Även om biträdet endast ska ta upp sådant som talar till din fördel så är det viktigt att du känner till att biträdet inte får ge oriktiga uppgifter till, eller ljuga, inför svenska myndigheter (till exempel Migrationsverket).

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This