Min familj i Syrien kan inte få visum att åka in i Turkiet för att gå på intervju hos svenska ambassaden, kan ni hjälpa oss?

Migrationsverket har pågående diskussioner med Utrikesdepartementet om detta och listan över vilka ambassader syrier kan uppsöka uppdateras regelbundet. Den som vill kan även vända sig till annan svensk ambassad i ett annat land och fråga om en intervju kan ske där. Det är dock upp till ambassaden ifråga att bevilja eller avslå förfrågan. Tyvärr har vi ingen möjlighet att i enkilda ärenden påverka detta utan det är upp till ambassaderna och Utrikesdepartementet.