Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Syrien

2019-08-29 Chefsjuristen kommenterar, Juristerna kommenterar

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om Syrien. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad förklarar vad det innebär för asylsökande från Syrien.

Det rättsliga ställningstagandet innebär att enbart att man är asylsökande från Syrien inte längre kommer att vara tillräckligt för att beviljas en skyddsstatusförklaring. Eftersom konfliktsituationen i vissa delar av Syrien har blivit lugnare var detta en väntad utveckling.

Migrationsverket kommer inte att återkalla redan beviljade statusförklaringar

En annan fråga var om Migrationsverket skulle anse att situationen blivit så bra och stabil att det skulle bli fråga om att återkalla redan beviljade statusförklaringar. Alltså om personer som fått uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande riskerade att inte få förlängt. Det har Migrationsverket dock beslutat att man inte kommer göra. Migrationsverket anser alltså att säkerhetssituationen i Syrien alltjämt är så allvarlig att det saknas grund för att anse att skyddsbehoven upphört och därmed grund för återkallelse. Att det blir en sådan skillnad beror på att det är olika bestämmelser som reglerar om det finns grund för asyl respektive grund för upphörande.

Möjlighet till högre status vid förlängning av uppehållstillstånd

Av ställningstagandet framgår även att en person kan få en högre status när ärendet prövas i förlängningsprocessen. Om man tidigare har haft en alternativ skyddsstatusförklaring kan man när man ansöker om förlängning presentera skäl för varför man istället ska beviljas en flyktingstatusförklaring. Vi välkomnar detta mycket viktiga förtydligande.

Internflykt till Damaskus

En stor nyhet i ställningstagandet är att Migrationsverket öppnar upp för att det kan bli aktuellt att hänvisa personer från Syrien att kunna fly i landet till huvudstaden Damaskus. Som jag läser det rättsliga ställningstagandet kommer det dock vara fråga om att hänvisa till internflykt till Damaskus i yttersta undantagsfall då det kan finnas personer som har de ekonomiska, sociala och övriga förutsättningarna för att söka skydd i Damaskus. Några grupper anges uttryckligen inte kunna fly internt, nämligen barn utan vårdnadshavare på internflyktsorten, personer med allvarliga funktionshinder eller personer som har en allvarlig sjukdom. Vi hade gärna sett att dessa grupper skulle kompletteras med barnfamiljer och ensamstående kvinnor. Även om en barnfamilj och en ensamstående kvinna givetvis kan ha ett socialt och ekonomiskt stabilt nätverk i Damaskus framstår situationen i förhållande till bland annat mat, mediciner och myndighetsskydd som så allvarlig att det inte borde komma i fråga att hänvisa några barn eller ensamstående kvinnor till Damaskus för intern flykt

I våra kontakter med asylsökande, nätverket kring de asylsökande och personer som arbetar med migrationsrätt upplever vi att det finns stor osäkerhet och många frågeställningar som berör frågorna om upphörande av skyddsbehov och återkallelse av skyddsstatusförklaring. Har du frågor om detta eller andra frågor om migrationsrätt får du gärna vända dig till oss så ska vi försöka besvara dem.


Klicka här för att läsa hela Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Syrien

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This