Migrationsverket tar beslut

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Efter att du varit på asylutredning och Migrationsverket har tagit reda på allt de behöver veta i ditt ärende kommer de att ta ett beslut om du ska få uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet är det skriftliga svaret på din ansökan om asyl. Din ansökan kan antingen beviljas (det blir ett ja, och du får stanna i Sverige) eller avslås (det blir ett nej, och du har inte rätt att bo i Sverige).

Beslutet om uppehållstillstånd tas alltid av två personer på Migrationsverket, en beslutsfattare och en handläggare. När de tar sitt beslut kommer de att titta på dina asylskäl och bedöma om de når upp till kraven för att få uppehållstillstånd i Sverige. Här kan du läsa mer om vilka regler Migrationsverket tittar på när de tar beslut om din asylansökan: När kan du få asyl i Sverige?

Om du får ett ja

Om Migrationsverket beviljar dig ett uppehållstillstånd kommer du och din gode man bli kallade på ett möte hos Migrationsverket där ni får information om vad som händer efter att du fått ditt uppehållstillstånd. Beroende på vilket datum du sökte asyl i Sverige få du antingen ett permanent uppehållstillstånd (som inte är begränsat i tid, utan gäller så länge du bor kvar i Sverige) eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (som gäller under en viss tid, mellan 1–3 år).

Det är bra att känna till att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas om du bosätter dig i ett land utanför Sverige en längre tid, eller om det i efterhand visar sig att omständigheterna som gjorde att du fick uppehållstillstånd inte stämde. Då måste du medvetet ha gett oriktiga uppgifter eller låtit bli att ge viktiga uppgifter till Migrationsverket. Här kan du läsa mer om vad som händer om du får ett ja: Om du får ett uppehållstillstånd (ett ja).

Om du får ett nej

Om Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan om asyl betyder det att du inte får stanna i Sverige. Migrationsverket ger dig då ett utvisningsbeslut. Du och din gode man kommer då bli kallade på ett möte hos Migrationsverkets mottagningsenhet. Under mötet får ni veta varför Migrationsverket gett avslag på din ansökan om asyl och information om hur ni ska gå tillväga om ni vill överklaga beslutet.

Om Migrationsverket anser att du inte gjort sannolikt att du är under 18 år, så kan de ändra din ålder till 18 år. Då kallas det att du skrivs upp i ålder. Migrationsverket prövar då dina asylskäl enligt de regler som gäller för vuxna istället. Här kan du läsa mer om vilka skillnader som finns om du prövas som vuxen.

Vad blir skillnaderna i asylprocessen?

Vad blir skillnaderna utanför asylprocessen?

Nöjdförklaring

Om du tycker att Migrationsverket har fattat rätt beslut så får du och din gode man skriva på ett papper som säger att du accepterar Migrationsverkets beslut och att du vill resa tillbaka till ditt hemland. Det kallas att du nöjdförklarar dig. Om du skriver på en nöjdförklaring kan du inte ångra dig sen.

Överklagande

Om du tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Att överklaga betyder att du skriver till migrationsdomstolen att beslutet som Migrationsverket tagit är fel och förklarar varför det är fel. Du som ensamkommande barn ska få hjälp av din gode man att överklaga Migrationsverkets beslut. Om du har ett offentligt biträde ska denna också hjälpa dig med överklagandet. Det offentliga biträdet bör då be dig och din gode man komma på ett möte för att går igenom beslutet med dig och prata om varför du tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut och vad ni ska skriva till migrationsdomstolen. Efter mötet skriver det offentliga biträdet överklagandet till migrationsdomstolen och förklarar alla skäl till varför migrationsdomstolen ska ändra Migrationsverkets beslut.

När överklagandet är färdigt skickas det till Migrationsverket. Om Migrationsverket läser överklagandet och ser att det blivit fel kan de ändra beslutet direkt. Om de inte tycker att det blivit fel skickar de överklagandet vidare till migrationsdomstolen.

Det är viktigt att komma ihåg att du och din gode man ofta har väldigt kort tid på dig att lämna in ett överklagande. Det vanligaste är att ni har tre veckor på er. Du kan läsa på sista sidan i Migrationsverkets beslut hur lång tid ni har på er. Tiden räknas från den dag du fick beslutet, oftast vid mötet hos Migrationsverket. Om du inte lämnar in överklagandet i rätt tid så kan du inte överklaga längre. Då kallas det att utvisningsbeslutet vinner laga kraft – det kan inte överklagas eller ändras.

Du kan läsa mer om vad som händer hos migrationsdomstolen här: Hos migrationsdomstolen

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This