Migrationsrättens framtid – stöd vårt arbete

2020-11-11 Aktuellt

Politikernas målsättning har varit att få till en mer långsiktig migrationslagstiftning innan den tillfälliga lagen går ut i juli 2021. För att kunna analysera de förslag som nu läggs och följa arbetet med den nya lagstiftningen behövs resurser. Asylrättscentrum behöver ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta arbetet med att säkerställa en rättssäker och konventionsenlig migrationslagstiftning.

Migrationspolitiska förslag i Sverige och på EU-nivå

Sveriges regering beslutade den 7 oktober 2020 att remittera Migrationskommitténs förslag på en ny migrationspolitik. Nu följer en remissrunda och sedan behandling i riksdagen med målsättningen att ha en ny lag på plats för att ersätta den tillfälliga lagen. Det är ett pressat tidsschema eftersom politikernas ambition är att ha den nya lagen på palts när den tillsälliga lagen går ut i juli 2021. Det är kort om tid och stora frågor som står på spel, möjligheterna till familjeåterförening, formulering av humanitära skäl, tillståndens längd är några exempel.

Samtidigt pågår flertalet utredningar på migrationsområdet och en asylpakt förhandlas inom EU. Förslaget som nu har presenterats på EU-nivå går mot en oroväckande riktning där  asylrätten inte upprätthålls och asylsökandes rättigheter inte respekteras. Förslaget kommer att förhandlas intensivt det kommande året och även här är det avgörande beslut som ska fattas.

Så vill vi arbete med frågorna

Lagstiftningen har de senaste åren utvecklats snabbt på migrationsområdet. Det har bland annat lett till att inte både ombud och asylsökande haft svårt att följa med i utvecklingen. För att säkerställa att målgruppens, dvs de asylsökandes rättigheter tillvaratas i den här processen. tror vi att det är avgörande att civilsamhällets kunskap och erfarenheter tillvaratas. Därför vill vi kunna:

  • Följa och analysera migrationspolitiska förslag i både Sverige och EU
  • Publicera rapporter och analyser som tydliggör konsekvenserna av lagförslagen
  • Hålla utbildningar för relevanta parter
  • Publicera poddar som fördjupar och förklarar olika aktuella frågor
  • Arrangera seminarium och möten
  • Tillgängliggöra information till asylsökande och deras nätverk

Stöd vårt arbete

För att kunna genomföra de här aktiviteter krävs resurser för att våra jurister ska kunna avsätta tid till arbetet. Asylrättscentrum är en ideell förening som är beroende av bidrag och gåvor. Vi är väldigt tacksamma för alla gåvor vi får idag och hoppas att du vill stötta vår organisation i arbetet med att följa migrationsrättens utveckling. För att stötta vårt arbete klicka på länken och läsa mer.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This