Migrationspolitiska kommentarer

De senaste åren har det hänt mycket inom svenska och internationell migrationspolitik och lagstiftning. Här publicerar vi analyser och kommentarer till  politiska förslag, händelser och lagändringar. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa analysen. 

Humanitära skäl

Den parlamentariska kommittén ska utreda om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och då särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska...

Vad är en rättssäker migrationspolitik?

I podden Människor & Migration kommer vi i en rad kortare avsnitt att diskutera och analysera den parlamentariska kommittén som ska utreda Sveriges nya migrationspolitik. I det här avsnittet pratar vi om rättssäkerhet. Vad är en rättssäker migrationspolitik? Hur...

Hur långa ska de tillfälliga tillstånden vara?

Om Sverige ska ha tillfälliga uppehållstillstånd, hur långa ska de tillstånden vara? Det ska den parlamentariska kommittén ta ställning till. Innan den tillfälliga lagen hade Sverige permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. När den tillfälliga lagen röstades...

Permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd

En av de frågor som den parlamentariska kommittén för den framtida svenska migrationspolitiken ska titta på är om Sverige ska permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Vi på Asylrättscentrum har tittat på närmare på frågan och vill lyfta fram...

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Press

Kontaktuppgifter till Asylrättscentrums presskontakt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Share This