Migrationspolitiska kommentarer

De senaste åren har det hänt mycket inom svenska och internationell migrationspolitik och lagstiftning. Här publicerar vi analyser och kommentarer till  politiska förslag, händelser och lagändringar. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa analysen. 

Ska Sverige ha ett volymmål?

I debatten runt den nya migrationspolitiken hörs nu argument för att Sverige borde införa volymmål för asylinvandringen, men vad betyder det? Hur kan ett volymmål se ut och är det förenligt med asylrätten?I det här avsnittet av Människor & Migration diskuterar...

Ska Sverige kunna ge uppehållstillstånd på en humanitär grund?

Den parlamentariska kommittén utreder bland annat om det ska finnas något annat skäl att få uppehållstillstånd än som flykting och alternativt skyddsbehövande. Det pratas mycket om humanitära skäl, men vad innebär det? I det här avsnittet av Människor & Migration...

Vem har råd att få leva med sin familj?

Sverige ska få en ny migrationspolitik och en av de frågor som diskuteras är försörjningskrav för familjeåterförening. Men hur ska försörjningskravet se ut och vem ska beröras av det? Ska det finnas några undantag och ska ensamkommande barn kunna försörja sina...

Vad betyder de migrationspolitiska förslagen?

I onsdags hade den parlamentariska kommittén möte och listan över förslag som diskuteras har nu läckt till media. Asylrättscentrums kommunikationsansvariga Maja Dahl ringde upp juristen Sofia Rönnow Pessah för att diskutera vad de läckta förslagen innebär. I samtalet...

Vad innebär det att förlänga preskriptionstiden till 10 år?

Ett av förslagen som just nu diskuteras i den parlamentariska kommittén är att förlänga preskriptionstiden till 10 år. Vad innebär förslaget och vilka konsekvenser kan det få? Vår kommunikationsansvarige, Maja Dahl, ringde upp vår chefsjurist Anna Lindblad för att...

Vad är skillnaden på flyktingar och alternativt skyddsbehövande?

I den parlamentariska utredningen diskuteras vilka regler som ska gälla för personer som söker asyl i Sverige. Som utgångspunkt är det två grupper som flytt sitt hemland som har rätt till uppehållstillstånd; flyktingar och alternativt skyddsbehövande (1). De två...

Vem ska ha rätt att leva med sin familj?

Under våren kommer vi på Asylrättscentrum att analysera och diskutera frågor kopplat till den parlamentariska kommittén i podcast Människor & Migration. I det här avsnittet diskuterar vi familjeåterförening. Vem ska ha rätt att återförenas med sin familj i...

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Press

Kontaktuppgifter till Asylrättscentrums presskontakt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Share This