Migrationspolitiska kommentarer

De senaste åren har det hänt mycket inom svenska och internationell migrationspolitik och lagstiftning. Här publicerar vi analyser och kommentarer till  politiska förslag, händelser och lagändringar. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa analysen. 

En långsiktigt hållbar Migrationspolitik

Asylrättscentrums remissvar på utredningen En långsiktigt hållbar Migrationspolitik (SOU 2020:54) Den tillfälliga lagen skrevs med syfte att vara en tillfällig lösning på en exceptionell situation och utgångspunkten var att återgå till utlänningslagen. Som vi förstår...

Förslaget brister i långsiktighet

Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik, men Asylrättscentrum ser brister i det förslag som skickats ut på remiss. I vårt remissvar lyfter vi bland annat konsekvenserna av att inte följa utvecklingen i EU-rätten och svårigheter med tillämpningen i...

Kan Tyskland så kan vi!

Tyskland dyker ofta upp i debatten när Sveriges migrationspolitik ska diskuteras. Oavsett om frågan gäller tillfälliga uppehållstillstånd, eller att ta emot människor från flyktinglägret Moria, så dyker Tyskland upp som en jämförelse. Men hur ser egentligen Tysklands...

Förslagen till ny migrationspolitik – miniminivå är det nya normala

Den Migrationspolitiska kommittén lämnade den 15 september 2020 sitt förslag på en ny migrationspolitik. Det är fortfarande oklart om det är det här som kommer att ersätta den tillfälliga lagen när den går ut nästa sommar eftersom de politiska partierna som ingått i...

Vad kommer det krävas för att få permanent uppehållstillstånd?

Hur ska kraven se ut för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap? Mycket inom migrationspolitiken handlar just nu om krav. När den parlamentariska kommittén lämnar sitt förslag på nya migrationspolitik kommer det troligtvis finnas med ett förslag om krav för...

Vad är drivkraften i migrationspolitiken?

I höst ska den parlamentariska kommittén lämna sitt förslag till ny migrationspolitik. De politiska partierna förhandlar just nu om förslagen, men vad är drivkrafterna bakom? Vad vill politikerna uppnå och vad är de beredda att förhandla om? I det här avsnittet av...

79,5 miljoner människor på flykt – ny rapport från UNHCR

Idag släpper UNHCR sin årliga rapport Global Trends 2019. Rapporten sammanfattar flyktingläget i världen och konstaterar att 79,5 miljoner människor befinner sig på flykt just nu. Rapporten ger även en bild av hur det senaste decenniet sett ut och hur...

Återvändande – processen för dem som inte får stanna

En del av att invandringen är reglerad är att vissa personer kommer att nekas uppehållstillstånd och därmed ska lämna landet. Frågan om återvändande är en het politisk potatis, men vad måste man ta hänsyn till rent juridiskt när frågan diskuteras? I det här avsnittet...

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Press

Kontaktuppgifter till Asylrättscentrums presskontakt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Share This