Migrationspolitiska kommentarer

De senaste åren har det hänt mycket inom svenska och internationell migrationspolitik och lagstiftning. Här publicerar vi analyser och kommentarer till  politiska förslag, händelser och lagändringar.

Stressigt på Migrationsverket och positionerande partier

Vi närmar oss omröstningen i riksdagen och svaret på frågan om hur Sveriges nya migrationslagstiftning kommer att se ut. Men hur förbereder sig Migrationsverket på den nya lagstiftningen och vad säger de olika partiernas motioner om hur migrationspolitiken kommer att...

Remissvar promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Den 22 juni 2021 röstar riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. I oktober skickades betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” ut på remiss, och i december de kompletterande förslagen. Betänkandet och de kompletterande förslagen har efter...

Gymnasielagen – politiken, processen och skolans svåra roll

Vem kan få uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och varför kom lagen till? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvarige Maja Dahl med organisationens...

Vad säger remissvaren om migrationskommitténs förslag?

Nu har remissinstanserna lämnat sina svar på förslaget till ny migrationspolitik, men vad står det i svaren? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och kommunikationsansvarige Maja Dahl om remissvaren,...

En långsiktigt hållbar Migrationspolitik

Asylrättscentrums remissvar på utredningen En långsiktigt hållbar Migrationspolitik (SOU 2020:54) Den tillfälliga lagen skrevs med syfte att vara en tillfällig lösning på en exceptionell situation och utgångspunkten var att återgå till utlänningslagen. Som vi förstår...

Förslaget brister i långsiktighet

Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik, men Asylrättscentrum ser brister i det förslag som skickats ut på remiss. I vårt remissvar lyfter vi bland annat konsekvenserna av att inte följa utvecklingen i EU-rätten och svårigheter med tillämpningen i...

Kan Tyskland så kan vi!

Tyskland dyker ofta upp i debatten när Sveriges migrationspolitik ska diskuteras. Oavsett om frågan gäller tillfälliga uppehållstillstånd, eller att ta emot människor från flyktinglägret Moria, så dyker Tyskland upp som en jämförelse. Men hur ser egentligen Tysklands...

Förslagen till ny migrationspolitik – miniminivå är det nya normala

Den Migrationspolitiska kommittén lämnade den 15 september 2020 sitt förslag på en ny migrationspolitik. Det är fortfarande oklart om det är det här som kommer att ersätta den tillfälliga lagen när den går ut nästa sommar eftersom de politiska partierna som ingått i...

Press

Information om Asylrättscentrum för media och press.

Våra analyser

Analyser och kommentarer om den migrationsrättsliga utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss och vilket stöd du kan få.

Stå upp för asylrätten!

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This