Migrationspolitiska kommentarer

De senaste åren har det hänt mycket inom svenska och internationell migrationspolitik och lagstiftning. Här publicerar vi analyser och kommentarer till  politiska förslag, händelser och lagändringar. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa analysen. 

Vi är bekymrade över hotet mot asylrätten

Det pågår en kris vid gränsen mellan Belarus och Polen och tusentals människor befinner sig i en akut situation. I media skrivs det om att Belarus använder dessa människor som ett sätt att pressa EU och vissa menar att det handlar om migranter som saknar asylskäl. Men...

Sveriges nya migrationslagstiftning

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm och krav ska införas för permanenta uppehållstillstånd. Det beslutades den 22 juni av Sveriges riksdag.   Den 22 juni röstade riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. Bakgrunden är det förslag som lades...

300 000 barn föds in i flyktingskap

Varje år släpper UNCHR rapporten Global Trends som beskriver flyktingläget i världen. I det här avsnittet av Människor & Migration analyserar vi den senaste rapporten. Podden gästas av Anders Aalbu från UNCHR, och tillsammans med Asylrättscentrums tf chefsjurist...

Stressigt på Migrationsverket och positionerande partier

Vi närmar oss omröstningen i riksdagen och svaret på frågan om hur Sveriges nya migrationslagstiftning kommer att se ut. Men hur förbereder sig Migrationsverket på den nya lagstiftningen och vad säger de olika partiernas motioner om hur migrationspolitiken kommer att...

Remissvar promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Den 22 juni 2021 röstar riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. I oktober skickades betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” ut på remiss, och i december de kompletterande förslagen. Betänkandet och de kompletterande förslagen har efter...

Gymnasielagen – politiken, processen och skolans svåra roll

Vem kan få uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och varför kom lagen till? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums jurist Sofia Rönnow Pessah och kommunikationsansvarige Maja Dahl med organisationens...

Uppehållstillstånd och vaccin

Innan remisstiden för betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik gått ut skickades kompletterande förslag ut på remiss. Förslagen har följts av en het migrationspolitisk debatt och frågan om regeringskris och nyval har lyfts. Men vad innebär förslagen och...

Vad säger remissvaren om migrationskommitténs förslag?

Nu har remissinstanserna lämnat sina svar på förslaget till ny migrationspolitik, men vad står det i svaren? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och kommunikationsansvarige Maja Dahl om remissvaren,...

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Press

Kontaktuppgifter till Asylrättscentrums presskontakt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Kontakta oss

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och mail. Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med en jurist för rådgivning och vilket stöd du kan få.

Share This