Migrationspolitiska kommentarer

De senaste åren har det hänt mycket inom svenska och internationell migrationspolitik och lagstiftning. Här publicerar vi analyser och kommentarer till  politiska förslag, händelser och lagändringar. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa analysen. 

Asylrättscentrum analyserar Tidöavtalets förslag

Om analysen På den här sidan kan du läsa Asylrättscentrums analys och kommentarer till de migrations- och integrationspolitiska förslagen i Tidöavtalet. Vi har analyserat de förslag i Tidöavtalet som vi bedömer har koppling till vårt expertområde och den verksamhet vi...

Asylrättscentrum kommenterar Tidöavtalet

Här hittar du Asylrättscentrums sammanfattande kommentar till Tidöavtalet.Vill du ta del av vår analys av de olika förslagen i Tidöavtalet så hittar du den här:Om Tidöavtalet Den 14 oktober 2022 presenterade regeringen det så kallade Tidöavtalet – ett samarbetsavtal...

Kommentar till nedlagd utredning om medicinska åldersbedömningar

Asylrättscentrum beklagar nedlagd utredning om medicinska åldersbedömningar I december 2022 beslutade regeringen att lägga ned utredningen om metoderna för medicinsk åldersbedömning som används för att bestämma åldern på asylsökande barn. Nuvarande metoder utförs av...

Asylrättscentrums tankar om Tidöavtalet

Den 14 oktober presenterades den politiska inriktningen för den, nu tillträdda, nya regeringen. Det s.k. Tidöavtalet är ett samarbetsavtal mellan SD, M, KD och L för de kommande fyra åren. Den mest omfattande delen av avtalet handlar om politiken gällande migration...

Vi är bekymrade över hotet mot asylrätten

Det pågår en kris vid gränsen mellan Belarus och Polen och tusentals människor befinner sig i en akut situation. I media skrivs det om att Belarus använder dessa människor som ett sätt att pressa EU och vissa menar att det handlar om migranter som saknar asylskäl. Men...

Sveriges nya migrationslagstiftning

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm och krav ska införas för permanenta uppehållstillstånd. Det beslutades den 22 juni av Sveriges riksdag.   Den 22 juni röstade riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. Bakgrunden är det förslag som lades...

300 000 barn föds in i flyktingskap

Varje år släpper UNCHR rapporten Global Trends som beskriver flyktingläget i världen. I det här avsnittet av Människor & Migration analyserar vi den senaste rapporten. Podden gästas av Anders Aalbu från UNCHR, och tillsammans med Asylrättscentrums tf chefsjurist...

Stressigt på Migrationsverket och positionerande partier

Vi närmar oss omröstningen i riksdagen och svaret på frågan om hur Sveriges nya migrationslagstiftning kommer att se ut. Men hur förbereder sig Migrationsverket på den nya lagstiftningen och vad säger de olika partiernas motioner om hur migrationspolitiken kommer att...

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Press

Kontaktuppgifter till Asylrättscentrums presskontakt.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss och vilket stöd du kan få.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss och vilket stöd du kan få.

Share This