Migrationspolitiska kommentarer

De senaste åren har det hänt mycket inom svenska och internationell migrationspolitik och lagstiftning. Här publicerar vi analyser och kommentarer till  politiska förslag, händelser och lagändringar.

Informationsplikt äventyrar grundläggande mänskliga rättigheter

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Direktivet innebär bland annat att utredaren ska undersöka hur en så kallad informationsplikt bör införas i Sverige. Förslaget skulle innebära att offentligt anställda...

En snabb migrationsöverenskommelse får inte urholka asylrätten

Antalet människor på flykt har ökat de senaste tio åren och behovet av skydd växer till följd av oroligheter och konflikter runtom i världen. Samtidigt pågår intensiva förhandlingar inom EU för att komma överens om en ny asyl- och migrationspolitik. Men viljan att nå...

Asylrättscentrum analyserar Tidöavtalet

En migrationsrättslig analys av Tidöavtalet Den mest omfattande delen av Tidöavtalet handlar om politiken gällande migration och integration. Men vad innebär förslagen i Tidöavtalet ur ett migrationsrättsligt perspektiv? Vad kan konsekvenserna bli för de människor som...

Asylrättscentrum kommenterar Tidöavtalet

Här hittar du Asylrättscentrums sammanfattande kommentar till Tidöavtalet.Vill du ta del av vår analys av de olika förslagen i Tidöavtalet så hittar du den här:Om Tidöavtalet Den 14 oktober 2022 presenterade regeringen det så kallade Tidöavtalet – ett samarbetsavtal...

Kommentar till nedlagd utredning om medicinska åldersbedömningar

Asylrättscentrum beklagar nedlagd utredning om medicinska åldersbedömningar I december 2022 beslutade regeringen att lägga ned utredningen om metoderna för medicinsk åldersbedömning som används för att bestämma åldern på asylsökande barn. Nuvarande metoder utförs av...

Asylrättscentrums tankar om Tidöavtalet

Den 14 oktober presenterades den politiska inriktningen för den, nu tillträdda, nya regeringen. Det s.k. Tidöavtalet är ett samarbetsavtal mellan SD, M, KD och L för de kommande fyra åren. Den mest omfattande delen av avtalet handlar om politiken gällande migration...

Sveriges nya migrationslagstiftning

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm och krav ska införas för permanenta uppehållstillstånd. Det beslutades den 22 juni av Sveriges riksdag.   Den 22 juni röstade riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. Bakgrunden är det förslag som lades...

300 000 barn föds in i flyktingskap

Varje år släpper UNCHR rapporten Global Trends som beskriver flyktingläget i världen. I det här avsnittet av Människor & Migration analyserar vi den senaste rapporten. Podden gästas av Anders Aalbu från UNCHR, och tillsammans med Asylrättscentrums tf chefsjurist...

Press

Information om Asylrättscentrum för media och press.

Våra analyser

Analyser och kommentarer om den migrationsrättsliga utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss och vilket stöd du kan få.

Stå upp för asylrätten!

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This