Migrationskommittén i en juridisk kontext

2020-08-18 Aktuellt

– Utbildning för civilsamhället

Vad betyder förslagen som den parlamentariska kommittén lämnar i sitt betänkande? Asylrättscentrum bjuder in civilsamhället till utbildning i migrationsrätt.

I höst ska den parlamentariska kommittén presentera Sveriges nya migrationspolitik. Det är komplexa frågor som ska diskuteras och svensk rätt är alltmer sammanlänkad med europeisk rätt. Vilken möjlighet har politikerna att driva igenom de förslag de nu lägger och vilka konsekvenser kan det få om förslagen inte är förenlig med Sveriges internationella åtaganden däribland EU-rätten? Asylrättscentrum bjuder in civilsamhället till en utbildning i migrationsrätt.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom det juridiska ramverket som styr utrymmet inom migrationsrätten, förslagens konsekvenser för asylprocessen, samt besvara era frågor om förslagen.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du som är engagerad i en organisation ska få djupare förståelse för de förslag som politikerna lägger och vilka konsekvenser lagstiftningen kan få.

Tid och plats

Tisdag 29/9 kl 14:00-16:00
Zoom-länk skickas till anmälda deltagare innan utbildningen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för Asylrättscentrums huvudmän och medlemmar.
För personer från andra organisationer kostar utbildningen 150 kr.

Anmälan

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This