Medlemmar

Varje år svarar våra jurister på över 10 000 mail från personer som behöver råd och stöd i asylprocessen. Det hade vi inte kunnat göra utan stöd från våra medlemmar.

Vilka kan bli medlemmar?

Organisationer, företag och föreningar som vill stötta Asylrättscentrums arbete kan bli medlemmar. Medlemskapet ger oss bland annat möjlighet att ge rådgivning och driva ärenden för personer som inte har ekonomisk möjlighet att få hjälp någon annanstans.

 

Vad får medlemmen?

Förutom att stötta människor som verkligen behöver hjälp, så innebär medlemskapet ett formaliserat samarbete mellan medlemsorganisationen och Asylrättscentrum, och ger bland annat medlemmen möjlighet att få stöd i sitt arbete med migrationsrätt. Hur stödet ser ut beror på organisationens behov. För vissa medlemmar kan det innebära utbildning om asylfrågor för anställda, för andra kan det innebära stöd i organisationens påverkansarbete.
Utöver anpassat stöd och utbildning får samtliga medlemsorganisationer även inbjudan till Migrationsmötet två gånger per år – en konferens där medlemmar, avtalspartners och huvudmän träffas för att diskutera framtida strategiska frågor inom asylrättsområdet och för Asylrättscentrum som organisation.

 

Hur gör vår organisation för att bli medlem?

Kontakta vår generalsekreterare Erica Molin på erica.molin@sweref.org för att prata mer om medlemskap.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Allt fler av Stockholms Stadsmissions deltagare befinner sig i migrationsprocess. För att kunna ge de deltagarna bättre stöd och samtidigt stärka organisationens arbete i migrationsfrågor så är Stockholms Stadsmission medlemmar i Asylrättscentrum.

Equmeniakyrkan är ett kyrkosamfund med över 660 församlingar runt om i Sverige. Kyrkan har ett stort  diakonalt och socialt arbete där många av  församlingarna är aktiva i att stödja och inkludera flyktingar och nyanlända i Sverige. För Equmeniakyrkan är det angeläget att vara medlemmar i  Asylrättscentrum  som erbjuder juridisk rådgivning och stöd till asylsökande. Genom detta medlemskap får också församlingar stöd och kunskap inom migrationsområdet.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten. Bland FARRs ca 50 medlemsföreningar finns bland annat asylkommittéer som arbetar med enskilda flyktingärenden, aktivistgrupper som protesterar mot deportationer samt lokala nätverk och församlingar som stöttar papperslösa. FARR är medlem i Asylrättscentrum för att stärka den juridiska kompetensen i organisationen för att på ett bättre sätt kunna stötta sina egna medlemsföreningar.

Om huvudmannaskap

Information om huvudmannaskapet och organisationerna som är Asylrättscentrums huvudmän.   

Vad vi gör

Vi arbetar för en rättssäker och konventionsenligt asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Share This