Medlemmar

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Det är ett arbete som kräver långsiktighet i såväl strategier som finansiering. Därför är våra medlemmar så viktiga för vårt arbete.

Våra medlemmar kallades tidigare för huvudmän.

 

Vad är medlemmarnas roll?

Våra medlemmar sitter i vår styrelse och beslutar tillsammans med Asylrättscentrums ledning om organisationens strategiska inriktning. Medlemmarnas ekonomiska bidrag till Asylrättscentrum och deras kunskap i sakfrågor, politisk påverkan och organisationsutveckling är avgörande för Asylrättscentrums långsiktiga arbete.

 

Vad får medlemmarna?

Medlemskapet innebär att medlemmarna har kontinuerlig dialog med Asylrättscentrum och får kompetensutveckling inom asylrätt. Vi ger medlemmarna juridisk rådgivning, aktivt stöd i påverkansarbete, tillgång till våra analyser och interna rapporter, samt bjuder in till remissmöten och seminarier. Asylrättscentrum kan även skräddarsy utbildningar och ta fram analyser i frågor som är relevanta för medlemmarna.

 

Kostnad och transparens

Medlemsskapet kostar 400 000 per år och samtliga medlemmar anges på Asylrättscentrums hemsida.

 

Hur kan en organisation bli medlem?

Kontakta vår tf generalsekreterare Mita Holmer på mita.holmer@sweref.org för att prata mer om medlemskap.

 

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnens vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda. Rädda Barnen är medlemmar i Asylrättscentrum för att stötta arbetet med att värna barn på flykts rättigheter och ge dem möjligheten att få en rättssäker asylprocess i Sverige.

Caritas Sverige är en del av katolska kyrkans världsomspännande biståndsorganisation. I Sverige är Caritas tillsammans med det internationella nätverket engagerade i arbete mot handel med kvinnor och barn samt med migration och asylfrågor. Som en del av engagemanget i migrations- och asylfrågor är Caritas medlemmar i Asylrättscentrum och får på så sätt även en möjlighet att stärka den egna kompetensen i migrationsrätt.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och samlar mer än sju av tio svenskar. Grunden för Svenska kyrkans arbete med människor på flykt är den kristna människosynen och övertygelsen om alla människors lika värde. Det tar sig uttryck i ett stort engagemang, både i Sverige och internationellt. Genom medlemskapet i Asylrättscentrum vill Svenska kyrkan bidra till att alla människor på flykt i Sverige får en rättssäker process.

Stockholm Stift är ett stift inom Svenska kyrkan. Stiftets uppgift att är att främja församlingarnas verksamhet på olika sätt, förvalta stiftets egendomar och utöva tillsyn över att evangelium förkunnas rent och klart i stiftets församlingar. En del av församlingarnas arbete är att möta och stötta asylsökande och papperslösa. För att stiftets församlingar ska kunna ge behövande vi möter på bästa sätt är Stockholms stift medlemmar i Asylrättscentrum.

Stödmedlemmar

Organisationer, företag och föreningar som vill stötta Asylrättscentrums arbete kan bli stödmedlemmar. Läs mer om stödmedlemskapet och Asylrättscentrums stödmedlemmar. 

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Share This