Våra medarbetare

På Asylrättscentrum arbetar personer med lång och bred erfarenhet av migrationsrätt. Våra medarbetare har arbetat på bland annat migrationsdomstolen, Migrationsöverdomstolen, advokatbyråer, ideella organisationer, Migrationsverket och andra myndigheter. 

Här hittar du information om oss som arbetar på Asylrättscentrum. För att maila någon av medarbetarna maila till förnamn.efternamn@sweref.org.

Om du har frågor om ditt ärende eller behöver hjälp, klicka här.

Ledning

Mita Holmer

Mita Holmer

tf Generalsekreterare

Mita Holmer är tf generalsekreterare och kanslichef på Asylrättscentrum och ansvarar för personal- och organisationsfrågor. Hon har lång erfarenhet av insamling, internationell utveckling och hållbarhet. Mita Holmer har bland annat tidigare arbetat på Rädda Barnen som chef på avdelningen för finansiering och partnerskap.

Martin Nyman

Martin Nyman

Chefsjurist

Martin Nyman är chefsjurist och ansvarar för kvaliteten i det juridiska arbetet på kansliet. Martin har tidigare arbetat på bland annat UNHCR, Migrationsverket, migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Förutom att ansvara för det juridiska arbetet har Martin även ett särskilt fokus på statslösas situation.

Medarbetare

Soraya Hamza

Soraya Hamza

Projektledare

Johanna Hilding

Johanna Hilding

Utredare

Erika Lundström

Erika Lundström

Administratör

Matilda Kallin

Matilda Kallin

Kommunikationsansvarig

Tomas Alvarsson

Tomas Alvarsson

Teamsamordnare och jurist

Anna-Pia Beier

Anna-Pia Beier

Jurist

Johannes Björhn

Johannes Björhn

Jurist (föräldraledig)

Louise Dane

Louise Dane

Jurist

Sara Jonsson

Sara Jonsson

Jurist (tjänstledig)

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Jurist

Leticia Mendez

Leticia Mendez

Jurist

Siri Sandin

Siri Sandin

Jurist

Saloa Rubil

Saloa Rubil

Teamsamordnare och jurist (föräldraledig)

Anders Sundquist

Anders Sundquist

Fd. chefsjurist

David Loveday

David Loveday

Jurist

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar, ny praxis och rättsliga ställningstaganden.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Share This