Måste man skicka in närvarorapport vid förlängning enligt nya gymnasielagen?

2019-10-12 Aktuellt, Asylinfo

Vilken dokumentation vill Migrationsverket ha med förlängningsansökan enligt Nya gymnasielagen? Asylrättscentrum reder ut vad som gäller om du fått meddelande om att närvarorapport saknas.

Enligt Migrationsverkets instruktioner om hur man ansöker om förlängning enligt Nya gymnasielagen står det att den sökande ska skicka med sin individuella studieplan. Trots det har det uppmärksammats att några av de personer som ansökt förlängning fått svar att deras ansökan inte är komplett och att en närvarorapport saknas.

Asylrättscentrum har varit i kontakt med Migrationsverket och fått svar att instruktionerna på hemsidan stämmer. Det vill säga att det endast är individuell studieplan som behövs vid ansökan. Om en sökande fått meddelande om att närvarorapport saknas är det dock viktigt att den kontaktar sin handläggare och frågor om en komplettering krävs.

Mer information om hur förlängningsprocessen fungerar finns som ett webbinarium på Migrationsverkets facebook.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This