Massflyktsdirektivet aktiveras – tillfälligt skydd i Sverige

2022-06-20 Aktuellt, Migforum, Publikationer

Den 4 mars 2022, efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari, beslutade EU:s råd att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Detta var första gången som direktivet från 2001 har blivit tillämpligt. Beslutet innebar att många som flytt från Ukraina har rätt till tillfälligt skydd.

Asylrättscentrum har sammanställt en rapport som ger en överblick och analyserar Sveriges implementering av beslutet att aktivera massflyktsdirektivet. De övergripande frågorna som rapporten tar upp handlar om Sveriges tillämpning av direktivet rörande:  

  • Rätten till tillfälligt skydd
  • Rätten att söka asyl
  • Rätten till familjeåterförening
  • Sociala och ekonomiska rättigheter

I rapporten lämnar Asylrättscentrum ett antal rekommendationer som bland handlar om att:

  • En bredare grupp av skyddsbehövande tydligt ska omfattas av tillfälligt skydd i Sverige.
  • Migrationsverket så snart som möjligt ska börja pröva ansökningar om status som flykting eller alternativt skyddsbehövande för personer som beviljats tillfälligt skydd.
  • Personer med tillfälligt skydd antingen bör ha rätt till bosättningsbaserade sociala förmåner eller den dagersättning som erhålls med stöd av LMA höjs.
  • Både barn och vuxna med tillfälligt skydd bör ha rätt till vård på samma villkor som bosatta i Sverige.

Rapporten har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNCHR:s representation för de nordiska och baltiska staterna. UNHCR har bidragit med finansiellt stöd till rapporten.

Här kan du läsa rapporten: Massflyktsdirektivet aktiveras – tillfälligt skydd i Sverige

Rapporten är tillgänglighetsanpassad och kan läsas med stöd av skärmläsningsverktyg.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This