Lättnader för reglerna om att få permanent uppehållstillstånd i Sverige

2020-11-23 Aktuellt, Juristerna kommenterar

Migrationsverket har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande som lättar upp villkoren för permanent uppehållstillstånd, som också lett till många frågor. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder ut begreppen.

Det nya rättsliga ställningstagandet från Migrationsverket 

Det nya rättsliga ställningstagandet lättar upp kraven för att personer ska kunna beviljas permanenta uppehållstillstånd på grund av egen försörjning (oftast anställning). 

Enligt ett av kraven för permanent uppehållstillstånd måste personen visa att anställningen är varaktig. Det betyder att den måste gälla under en tillräckligt lång tid i framtiden (minst två år från det datum Migrationsverket tar beslut om ansökan). Om en person har en tillsvidareanställning (även kallad fast anställning) kommer Migrationsverket utgå från att kravet om varaktighet är uppfyllt. Om personen är provanställd ska Migrationsverket istället utreda och bedöma om anställningen är varaktig. Om Migrationsverket bedömer att det är troligt att provanställningen kommer att övergå till en tillsvidareanställning ska kravet på varaktighet anses uppfyllt. Tidigare har Migrationsverket ansett att provanställningar inte kan ge permanent uppehållstillstånd, men detta kan alltså bli möjligt i vissa fall enligt det nya rättsliga ställningstagandet. 

En annan nyhet rör personer som är föräldralediga eller sjukskrivna när de ansöker om permanent uppehållstillstånd. I dessa fall kommer anställningen fortfarande räknas som pågående även när personen inte arbetar. När Migrationsverket bedömer om någon kan få permanent uppehållstillstånd kommer de utgå från lönen personen har som anställd och inte inkomsten från till exempel föräldrapenning eller sjukersättning. Däremot kommer Migrationsverket även i en sån här situation bedöma om anställningen är varaktig. 

Nyheten från regeringen

Regeringen har nyligen berättat att de vill göra vissa ändringar i reglerna för permanent uppehållstillstånd. De vill även ge personer som har uppehållstillstånd på gymnasielagen längre tid på sig att hitta ett arbete. Det som regeringen själva har berättat om förslaget är att det ska vara tillräckligt att ha en anställning som gäller i  ett år framåt istället för två år framåt som gäller nu. Ett annat förslag är att personer med uppehållstillstånd genom gymnasielagen ska få ett år på sig att hitta en inkomst som uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd, istället för 6 månader som gäller nu. Vi vet inte än vad det här kommer betyda eftersom det inte kommit något lagförslag ännu. Vi vet inte heller om ett kommande lagförslag kommer att röstas igenom och börja gälla. 

Sammanfattning 

Vi har fått många frågor om dessa två nyheter. Ett viktigt klargörande är att Migrationsverkets nya ställningstagande gäller alla personer som ansöker om permanent uppehållstillstånd, det är inte en förändring som syftar till lättnader just för personer med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. 

Vilka grupper som kommer att omfattas av regeringens förslag vet vi ännu inte. 

Asylrättscentrum kommer inom kort att publicera en handbok som rör just frågan om permanent uppehållstillstånd. 

Länken till Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande hittar du här och här.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This