Kvinna i asylprocessen

På den här sidan finns informationen till dig som är kvinna och har sökt asyl i Sverige. Här kan du läsa om vilka regler som gäller när du söker asyl och vad som är ett asylskäl. Du kan också läsa om vad som hur asylprocessen går till. Om du har frågor och behöver hjälp med ditt ärenden kan du alltid kontakta oss

Vad är ett asylskäl?

Information om vad som är ett asylskäl och om de skäl som är extra viktiga att du känner till.

Att söka asyl

Information om hur asylprocessen går till och de olika stegen som den innehåller. Från att du lämnar in ansökan, till att du får svar. 

Vad vi kan hjälpa dig med

Information om vilken hjälp du kan få från oss på Barnens Asylrättscentrum och vad vi behöver veta för att kunna hjälpa dig.

Viktig information till stödperson

Här finns information till dig som är stödperson till en kvinna som sökt asyl i Sverige.

Om du utsätts för våld

Här finns viktig information till dig som blir utsatt för våld och information om vem du kan få hjälp av.

Share This