Kan jag få uppehållstillstånd på grund av anknytning inifrån Sverige?

En utlänning som vill flytta till Sverige för att bo tillsammans med en nära anhörig ska som huvudregel ha uppehållstillstånd ordnat före inresa. Ansökan görs vid en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. Ansökan kan även göras via Migrationsverkets hemsida.

Ansökningar om uppehållstillstånd baserat på anknytning kan enbart i undantagsfall göras inifrån Sverige. Detta gäller om utlänningen har en stark anknytning till en person som bor i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in sin ansökan. Det är dock en väldigt strikt bedömning som görs av vad som skäligen kan krävas och det är därför en undantagsregel som tillämpas väldigt restriktivt.