Juristerna kommenterar

På Asylrättscentrum arbetar jurister med lång erfarenhet av migrationsrätt, både som ombud, offentliga biträden och från arbete på domstolar och Migrationsverket. På den här sidan publicerar vi analyserar och kommentarer av domar i svenska och internationella domar, Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och aktuella migrationsfrågor. 

Ersättning av staten vid överklagande

Anna Lindblad Vid vilka rättsliga bifrågor har ett biträde i asylärenden rätt att få ut ersättning av staten? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar MIÖD 2019:20. I 12 § förvaltningslagen står det att om ett ärende som har inletts av en enskild part...

Ställning som varaktigt bosatt i Sverige (VABO)

Anna Lindblad Vi får just nu allt fler frågor om vad som gäller för personer som har fått ställning som varaktigt bosatta. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder ut begreppen. Den tillfälliga lagen på migrationsområdet säger att man bara kan få permanent...

Bedömning av koncernföretags ekonomisk förmåga att anställa

Anna Lindblad Hur ska arbetsgivares ekonomiska förmåga att anställa bedömas när arbetsgivaren ingår i en koncern? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar ny dom, MIÖD 2019:19, från Migrationsöverdomstolen som förtydligar prövningar för arbetstillstånd....

Ny rättsutredning flyttar ansvaret för boendefrågan till kommunerna

Anna Lindblad Ansvaret för etablering och boende för de unga som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen flyttas till kommunerna. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad förklarar ny rättsutredning från Migrationsverket. I september 2018 kom en rättsutredning...

Vad krävs för att få dispens från krav om styrkt identitet?

Anna Lindblad För att beviljas svenskt medborgarskap krävs att personen har styrkt sin identitet, men det finns undantag från den bestämmelsen. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar Migrationsöverdomstolens dom MIG 2019:18 om dispens från kravet på...

Klargörande dom om förlängda arbetstillstånd

Anna Lindblad Hur ska förlängning av arbetstillstånd bedömas när tillståndstiden överskrider 4 år? Asylrättscentrums chefsjurist, Anna Lindblad, kommentar Migrationsöverdomstolens dom. Hur ska förlängning av arbetstillstånd bedömas när tillståndstiden överskrider 4...

Arbetstillstånd även utan lagstadgade semesterförmåner

Anna Lindblad Kan en person nekas förlängning av arbetstillstånd på grund av att arbetsgivaren inte betalat ut semestertillägg enligt svensk semesterlagstiftning? Migrationsöverdomstolens dom 2019:15 är ett välkommet klargörande hur lagstiftningen kring...

Hinder för återvändande till Gaza

Kan praktiska eller juridiska hinder att återvända till Gaza göra att skyddet eller biståndet från UNRWA anses ha upphört? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar Migrationsöverdomstolens dom om återvändande till Gaza och möjligheten att få...

Prövning av säker resväg

När och hur ska frågan om det finns en säker resväg till en asylsökandes hemort prövas?  Migrationsöverdomstolen meddelade den 2 september 2019 dom i ett mål som ger vägledning i frågan. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar domen. Målet rörde en man...

Ny dom förtydligar vad som gäller för att uppfylla försörjningskrav

En ny dom i Migrationsöverdomstolen innebär att ett mönster av tidsbestämda anställningar hos samma arbetsgivare, och uppfyllda krav för ersättning från a-kassan, kan uppfylla försörjningskravet för familjeåterförening. Asylrättscentrums chefsjurist förklarar domen....

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Share This