Juristerna kommenterar

På Asylrättscentrum arbetar jurister med lång erfarenhet av migrationsrätt, både som ombud, offentliga biträden och från arbete på domstolar och Migrationsverket. På den här sidan publicerar vi analyserar och kommentarer av domar i svenska och internationella domar, Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och aktuella migrationsfrågor. 

EU-staters ansvar för att säkerställa ordnat mottagande

Måste EU:s medlemsstater försäkra sig om ordnat mottagande för att kunna besluta att utvisa ensamkommande barn? Det är frågan som står i centrum för en dom i mål C-441/19 i EU-domstolen. Asylrättscentrums jurist Anna-Pia Beier har läst domen och sammanfattar den här....

EU-kommissionens förslag till ny migrations- och asylpakt

Den 23 september presenterade kommissionär Ylva Johansson förslag till ny migrationspakt. Vi har tillsammans med 71 andra organisationer skrivit under ett gemensamt uttalande om pakten, samt släppt ett avsnitt av vår podcast Människor & Migration om förslagen. I...

Nytt prövningstillstånd om gymnasielagen

Migrationsöverdomstolen har beviljat ytterligare ett prövningstillstånd i en rättsfråga som rör den s.k. gymnasielagen. Enbart omständigheten att ett nytt prövningstillstånd beviljats för ett tillfällig lagstiftning visar på hur komplicerad lagstiftningen är, och att...

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Anna Lindblad Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om Afghanistan. Vår chefsjurist har läst ställningstagandet och beskriver här nedanför vad det innebär. Vad säger ställningstagandet? Liksom tidigare är förhållandena i Nangarhar och...

Corona drabbar de allra mest utsatta värst

Vi befinner oss i en unik period. Asylrättscentrum följer utvecklingen av coronapandemin i Sverige och har sett hur olika gruppers utsatthet har lyfts och åtgärder vidtagits. Vi som har daglig kontakt med människor som sökt asyl i Sverige vill passa på att lyfta den...

Spårbyte vid tidigare arbetstillstånd

Vad var avsikten med reglerna kring möjligheten till spårbyte? Vår chefsjurist kommenterar en ny klargörande dom (MIG 2020:05) från Migrationsöverdomstolen. Bakgrund Avgörandet rör en man som beviljades uppehålls- och arbetstillstånd från juni 2012 till juni 2014 och...

Vad är aktivt deltagande?

Vi har de senaste dagarna fått frågan om Migrationsverkets föreskrifter om aktivt deltagande kopplat till den så kallade gymnasielagen uppmärksammats. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder här ut begreppen. Bakgrund I juli 2016 infördes den tillfälliga lagen som gäller...

Stå upp för asylrätten!

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This