Juristerna kommenterar

På Asylrättscentrum arbetar jurister med lång erfarenhet av migrationsrätt, både som ombud, offentliga biträden och från arbete på domstolar och Migrationsverket. På den här sidan publicerar vi analyserar och kommentarer av domar i svenska och internationella domar, Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och aktuella migrationsfrågor. 

Vad är aktivt deltagande?

Vi har de senaste dagarna fått frågan om Migrationsverkets föreskrifter om aktivt deltagande kopplat till den så kallade gymnasielagen uppmärksammats. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder här ut begreppen. Bakgrund I juli 2016 infördes den tillfälliga lagen som gäller...

Tidpunkt för åberopande av nya skyddsskäl

Vad innebär det att någon inte kunnat berätta om en omständighet tidigare och vilka konsekvenser kan det få i asylansökan. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad förklarar MIG 2019:25 om tidpunkt för när skyddsskäl åberopas. Avgörandet rör en afghansk...

Ekonomiska stöd och bidrag vid bedömning av försörjningsförmåga

Anna Lindblad Hur kan vissa ekonomiska stöd eller bidrag beaktas vid beräkningen av försörjningsförmågan? Vår chefsjurist Anna Lindblad kommenterar MIG 2019:22. I oktober 2017 ansökte en person om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige på grund av anknytning till...

Ersättning av staten vid överklagande

Anna Lindblad Vid vilka rättsliga bifrågor har ett biträde i asylärenden rätt att få ut ersättning av staten? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar MIÖD 2019:20. I 12 § förvaltningslagen står det att om ett ärende som har inletts av en enskild part...

Ställning som varaktigt bosatt i Sverige (VABO)

Anna Lindblad Vi får just nu allt fler frågor om vad som gäller för personer som har fått ställning som varaktigt bosatta. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder ut begreppen. Den tillfälliga lagen på migrationsområdet säger att man bara kan få permanent...

Bedömning av koncernföretags ekonomisk förmåga att anställa

Anna Lindblad Hur ska arbetsgivares ekonomiska förmåga att anställa bedömas när arbetsgivaren ingår i en koncern? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar ny dom, MIÖD 2019:19, från Migrationsöverdomstolen som förtydligar prövningar för arbetstillstånd....

Ny rättsutredning flyttar ansvaret för boendefrågan till kommunerna

Anna Lindblad Ansvaret för etablering och boende för de unga som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen flyttas till kommunerna. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad förklarar ny rättsutredning från Migrationsverket. I september 2018 kom en rättsutredning...

Vad krävs för att få dispens från krav om styrkt identitet?

Anna Lindblad För att beviljas svenskt medborgarskap krävs att personen har styrkt sin identitet, men det finns undantag från den bestämmelsen. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar Migrationsöverdomstolens dom MIG 2019:18 om dispens från kravet på...

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Share This