Juristerna kommenterar

På Asylrättscentrum arbetar jurister med lång erfarenhet av migrationsrätt, både som ombud, offentliga biträden och från arbete på domstolar och Migrationsverket. På den här sidan publicerar vi analyserar och kommentarer av domar i svenska och internationella domar, Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och aktuella migrationsfrågor. 

Nytt prövningstillstånd om gymnasielagen

Migrationsöverdomstolen har beviljat ytterligare ett prövningstillstånd i en rättsfråga som rör den s.k. gymnasielagen. Enbart omständigheten att ett nytt prövningstillstånd beviljats för ett tillfällig lagstiftning visar på hur komplicerad lagstiftningen är, och att...

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Anna Lindblad Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om Afghanistan. Vår chefsjurist har läst ställningstagandet och beskriver här nedanför vad det innebär. Vad säger ställningstagandet? Liksom tidigare är förhållandena i Nangarhar och...

Corona drabbar de allra mest utsatta värst

Vi befinner oss i en unik period. Asylrättscentrum följer utvecklingen av coronapandemin i Sverige och har sett hur olika gruppers utsatthet har lyfts och åtgärder vidtagits. Vi som har daglig kontakt med människor som sökt asyl i Sverige vill passa på att lyfta den...

Spårbyte vid tidigare arbetstillstånd

Vad var avsikten med reglerna kring möjligheten till spårbyte? Vår chefsjurist kommenterar en ny klargörande dom (MIG 2020:05) från Migrationsöverdomstolen. Bakgrund Avgörandet rör en man som beviljades uppehålls- och arbetstillstånd från juni 2012 till juni 2014 och...

Vad är aktivt deltagande?

Vi har de senaste dagarna fått frågan om Migrationsverkets föreskrifter om aktivt deltagande kopplat till den så kallade gymnasielagen uppmärksammats. Vår chefsjurist Anna Lindblad reder här ut begreppen. Bakgrund I juli 2016 infördes den tillfälliga lagen som gäller...

Tidpunkt för åberopande av nya skyddsskäl

Vad innebär det att någon inte kunnat berätta om en omständighet tidigare och vilka konsekvenser kan det få i asylansökan. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad förklarar MIG 2019:25 om tidpunkt för när skyddsskäl åberopas. Avgörandet rör en afghansk...

Ekonomiska stöd och bidrag vid bedömning av försörjningsförmåga

Anna Lindblad Hur kan vissa ekonomiska stöd eller bidrag beaktas vid beräkningen av försörjningsförmågan? Vår chefsjurist Anna Lindblad kommenterar MIG 2019:22. I oktober 2017 ansökte en person om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige på grund av anknytning till...

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Share This