Juristerna kommenterar

På Asylrättscentrum arbetar jurister med lång erfarenhet av migrationsrätt, både som ombud, offentliga biträden och från arbete på domstolar och Migrationsverket. På den här sidan publicerar vi analyserar och kommentarer av domar i svenska och internationella domar, Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och aktuella migrationsfrågor. 

Hur lång tid krävs för att ett barn ska ha anknytning till Sverige?

När kan ett barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till landet? Det är frågan som utreddes i Migrationsöverdomstolen den 22 december 2020. Sedan avgörandet kom har media rapporterat om barn som befinner sig i liknande situationer, bland...

Fortfarande många oklarheter kring den nya lagen

Den 8 april skickade regeringen utkastet Ändrade regler i utlänningslagen på remiss till lagrådet. Asylrättscentrum har sedan tidigare svarat på remiss både på betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik och de kompletterande förslagen. Vår jurist Sofia...

Kan Sverige ta bort skyddet för syrier?

Det har uppmärksammats att Danmark den senaste tiden inte har beviljat fortsatt skydd till vissa syrier. Med anledning av detta finns det skäl att tydliggöra vad som gäller i Sverige angående upphörande av skyddsstatus. I Danmark finns en särskild tillfällig...

EU-staters ansvar för att säkerställa ordnat mottagande

Måste EU:s medlemsstater försäkra sig om ordnat mottagande för att kunna besluta att utvisa ensamkommande barn? Det är frågan som står i centrum för en dom i mål C-441/19 i EU-domstolen. Asylrättscentrums jurist Anna-Pia Beier har läst domen och sammanfattar den här....

EU-kommissionens förslag till ny migrations- och asylpakt

Den 23 september presenterade kommissionär Ylva Johansson förslag till ny migrationspakt. Vi har tillsammans med 71 andra organisationer skrivit under ett gemensamt uttalande om pakten, samt släppt ett avsnitt av vår podcast Människor & Migration om förslagen. I...

Nytt prövningstillstånd om gymnasielagen

Migrationsöverdomstolen har beviljat ytterligare ett prövningstillstånd i en rättsfråga som rör den s.k. gymnasielagen. Enbart omständigheten att ett nytt prövningstillstånd beviljats för ett tillfällig lagstiftning visar på hur komplicerad lagstiftningen är, och att...

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Anna Lindblad Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om Afghanistan. Vår chefsjurist har läst ställningstagandet och beskriver här nedanför vad det innebär. Vad säger ställningstagandet? Liksom tidigare är förhållandena i Nangarhar och...

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Share This