Juristerna kommenterar

På Asylrättscentrum arbetar jurister med lång erfarenhet av migrationsrätt, både som ombud, offentliga biträden och från arbete på domstolar och Migrationsverket. På den här sidan publicerar vi analyserar och kommentarer av domar i svenska och internationella domar, Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden och aktuella migrationsfrågor. 

Vad betyder det att Danmark tar bort skyddet för syrier?

Det har uppmärksammats att Danmark den senaste tiden inte har beviljat fortsatt skydd till vissa syrier. Med anledning av detta finns det skäl att tydliggöra vad som har skett i Danmark och hur det skiljer sig från vad som gäller i Sverige. I Danmark finns en särskild...

EU-staters ansvar för att säkerställa ordnat mottagande

Måste EU:s medlemsstater försäkra sig om ordnat mottagande för att kunna besluta att utvisa ensamkommande barn? Det är frågan som står i centrum för en dom i mål C-441/19 i EU-domstolen. Asylrättscentrums jurist Anna-Pia Beier har läst domen och sammanfattar den här....

EU-kommissionens förslag till ny migrations- och asylpakt

Den 23 september presenterade kommissionär Ylva Johansson förslag till ny migrationspakt. Vi har tillsammans med 71 andra organisationer skrivit under ett gemensamt uttalande om pakten, samt släppt ett avsnitt av vår podcast Människor & Migration om förslagen. I...

Nytt prövningstillstånd om gymnasielagen

Migrationsöverdomstolen har beviljat ytterligare ett prövningstillstånd i en rättsfråga som rör den s.k. gymnasielagen. Enbart omständigheten att ett nytt prövningstillstånd beviljats för ett tillfällig lagstiftning visar på hur komplicerad lagstiftningen är, och att...

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Anna Lindblad Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om Afghanistan. Vår chefsjurist har läst ställningstagandet och beskriver här nedanför vad det innebär. Vad säger ställningstagandet? Liksom tidigare är förhållandena i Nangarhar och...

Corona drabbar de allra mest utsatta värst

Vi befinner oss i en unik period. Asylrättscentrum följer utvecklingen av coronapandemin i Sverige och har sett hur olika gruppers utsatthet har lyfts och åtgärder vidtagits. Vi som har daglig kontakt med människor som sökt asyl i Sverige vill passa på att lyfta den...

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Share This