Journalistutbildning i migrationsrätt

2020-06-25 Aktuellt

Asylrättscentrum bjuder in journalister till utbildning i migrationsrätt inför att den parlamentariska kommittén presenterar Sveriges nya migrationspolitik.

I höst ska den parlamentariska kommittén presentera Sveriges nya migrationspolitik. Det är komplexa frågor som ska diskuteras och svensk rätt är alltmer sammanlänkad med europeisk rätt. Vilken möjlighet har politikerna att driva igenom de förslag de nu lägger och vilka konsekvenser kan det få om förslagen inte är förenlig med Sveriges internationella åtaganden däribland EU-rätten? Asylrättscentrum bjuder in journalister till en utbildning i migrationsrätt.

Vi kommer att gå igenom det juridiska ramverket som styr utrymmet inom migrationsrätten, gå igenom praktiska frågeställningar om förslagens konsekvenser för asylprocessen, samt lyfta frågeställningar som politikerna bör kunna besvara.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du som journalist ska få djupare förståelse för de förslag som politikerna lägger och hitta fler vinklar på framtida intervjuer.

Tid och plats

Torsdag 6/8 kl 14:30-16:00
Zoom-länk skickas till anmälda deltagare innan utbildningen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men Asylrättscentrum tar ut en no show-avgift om 250 kr.

Anmälan

Maila namn, mailadress och redaktion till maja.dahl@sweref.org senast den 5/8.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This