Jag har rest genom ett annat EU-land men inte lämnat fingeravtryck, riskerar jag att överföras enligt Dublinförordningen?

Dublinförordningen anger vilket land som är ansvarigt för att pröva ens asylansökan. För att fastställa vilket land som är ansvarigt finns det ett flertal olika artiklar. Ett EU-land kan vara ansvarigt för prövningen av ens asylansökan om du exempelvis har haft ett visum eller ett uppehållstillstånd i landet eller om du har ansökt om asyl i landet. För att ett EU-land ska vara ansvarigt kan det även räcka med att det finns andra former av bevis eller indicier på att du har varit i det landet innan du kom till Sverige.