Jag har blivit 18 år

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

När din familj ansöker om att få återförenas med dig tittar Migrationsverket eller domstolen på hur gammal du är. När du fyllt 18 år räknas dina föräldrar inte längre till din kärnfamilj när de söker om att få återförenas med dig. Då blir det svårare för din familj att beviljas uppehållstillstånd för att bo med dig.

Det finns ett undantag när din möjlighet att återförenas med dina föräldrar kan bedömas som om du vore barn, även om du redan fyllt 18 år. Då måste följande omständigheter vara uppfyllda:

  • Du kom till Sverige och sökte asyl när du var under 18 år. Du kom utan dina föräldrar eller annan vuxen som bedömdes ha trätt i dina föräldrars ställe (du bedömdes alltså vara ett ensamkommande barn).
  • Du hann fylla 18 år innan du fick uppehållstillstånd i Sverige.
  • Du fick flyktingstatus.
  • Dina familjemedlemmar ansökte om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du fick uppehållstillstånd i Sverige.

Om alla punkterna stämmer överens med ditt ärende kommer dina familjemedlemmars möjlighet att återförenas med dig prövas som om du fortfarande vore under 18 år.

Om punkterna inte stämmer överens med ditt ärende kommer dina familjemedlemmars ansökan om uppehållstillstånd bedömas utifrån din nuvarande ålder, alltså utifrån att du är vuxen.

Om du bedöms som vuxen och har fått ett permanent uppehållstillstånd måste du och dina föräldrar visa att det finns ett så kallat särskilt beroendeförhållande mellan er för att de ska kunna få ett uppehållstillstånd. Ni måste dels ha bott tillsammans innan du flyttade till Sverige och det måste finnas särskilda omständigheter som gör det svårt för er att leva utan varandra. Föräldrarnas ansökan om uppehållstillstånd måste också lämnas in relativt snart från det att du fick uppehållstillstånd i Sverige. Ungefär 10 månader brukar anses vara relativt snart.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This