Inte längre möjligt att söka asyl i Ungern

2020-06-29 Aktuellt, Asylinfo, Europaprojektet

Asylrätten – att alla har rätt att i andra länder söka och få skydd från förföljelse – följer av artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt av bland annat EU-rätten. Det är därför häpnadsväckande och djupt oroande att Ungern nyligen har beslutat att förbjuda människor att söka asyl i landet år 2020. Asylsökande hänvisas istället till närmaste ambassad i utlandet. För många personer som flyr från krig och förföljelse innebär detta i praktiken att möjligheten att få internationellt skydd i Ungern helt har upphört. https://www.ecre.org/hungary-new-law-on-the-lodging-of-asylum-applications-at-embassies/

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This