Inga undantag under corona för dem som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen

2020-05-5 Juristerna kommenterar

Under den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor om coronapandemin och hur den kommer att påverka situationen för ungdomar som har fått uppehållstillstånd för att de studerar på gymnasial nivå.

Vi har tvekat lite med att skriva något om coronapandemin och gymnasielagen. Detta beror på att vi helt enkelt inte har några säkra och bra råd eller svar att ge. Vi följer Migrationsverkets och Polisens information och har ställt många frågor till dem under de senaste veckorna. 

På Migrationsverkets hemsida finns en samling med ”fråga – svar”. På Migrationsverkets facebook-sida finns en web-sändning där man besvarar vanliga frågor.

Budskapet från Migrationsverket är tydligt. Det finns ingen ny lagstiftning på plats eller ny praxis. Det som har tillkommit är inreseförordningen som reglerar vem som får resa in i Sverige. Migrationsverket menar att de har samma reglering som vanligt och att i de flesta ärenden så finns det ingen grund för att göra en annan bedömning än tidigare.

Vad kommer gälla för personer med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen som inte kan plugga för att de blivit sjuka eller inte haft möjlighet att studera på distans?


Vi vet inte hur Migrationsverket kommer se på sådana studieavbrott. Utifrån lagens förarbeten borde det kunna gå att se sådana avbrott som särskilda skäl för att man inte har kunnat studera på heltid, men det är för tidigt att säga hur det ser ut i den faktiska prövningen. Det är viktigt att personen som har drabbats av ett sådant avbrott förklarar det för Migrationsverket när det blir tillfälle att ansöka om förlängning eller redovisa aktivt deltagande. Det kan också finnas möjlighet att få ett förlängt tillstånd för att slutföra sina studier.

Vad händer med de som tar examen nu i vår och som sedan har sex månader på sig att hitta ett arbete för att få ett permanent uppehållstillstånd?

Den enda möjligheten att få permanent uppehållstillstånd idag är genom egen försörjning i 17 § tillfälliga lagen. Det gäller för alla, inklusive gymnasieungdomarna.

Att det krävs en fast anställning eller minst ett tvåårigt kontrakt för att få ett permanent uppehållstillstånd genom anställning är Migrationsverkets tolkning av förarbetena till denna lagstiftning. Förarbetena är tydliga med att det ska vara en långsiktig och varaktig försörjning. Det ska inte vara tillfälliga eller osäkra anställningar. Det är alltså fråga om ett högt ställt krav från lagstiftarens sida.  

I sammanhanget är det viktigt att förstå att 17 § tillfälliga lagen från början var tänkt som ett hårt krav från lagstiftarens sida, eftersom det var tänkt som den enda möjligheten till permanenta uppehållstillstånd för de som hade tillfälliga tillstånd och helt och hållet kommer att kunna försörja sig själva. Bestämmelsen i 17 § tillfälliga lagen kom alltså till långt innan vi ens visste att gymnasielagen skulle komma, men slår på ett helt annat sätt mot ungdomar med gymnasietillstånd än personer som har en skyddsstatus. Om en person har en skyddsstatus och inte når upp till kravet i 17 § kommer personen i de allra flesta fall att få ett nytt tillfälligt tillstånd, medan det för en person med tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen blir skillnaden mellan att få ett tillstånd eller inte. Migrationsverket har varit tydliga med att det inte finns något undantag till bestämmelsen om att man måste hitta varaktig försörjning inom sex månader efter en gymnasieexamen, det betyder att frågan om utvisning kommer bli aktuell i de ärenden där personen inte lyckas få ett arbete i tid. 

Vi på Asylrättscentrum fortsätter att följa utvecklingen. Om du har frågor i ett enskilt ärende kan du alltid kontakta oss.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Share This