Informationsmaterial om den nya gymnasielagen

2020-03-21 Publikationer

Det här informationsmaterialet riktar sig till dig som fått uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Informationsmaterialet har sammanställts och redigerats av Stockholms Stadsmission, och är framtaget i samarbete med Barnrättsbyrån, Asylrättscentrum, Rädda Barnen, Röda Korset och Skåne Stadsmission.

Informationsmaterialets syfte är att hjälpa dig att hitta rätt bland svenska myndigheter och de rättigheter och skyldigheter som nu följer uppehållstillståndet.

Situationerna som följer av lagen är på många sätt helt nya för Sverige och svensk rätt, och därför är kommer en del svar behöva uppdateras allt eftersom.  Informationsmaterialet kommer att uppdateras om det kommer ny information. Ändringar kan komma i takt med att myndigheter släpper ny information eller tar fram nya rutiner. Det är även viktigt att tänka på att den kommunala självbestämmanderätten gör att vissa frågor kan hanteras på olika sätt i olika kommuner. Kontrollera därför alltid att du har den senaste versionen av detta informationsmaterial.

Klicka här för att ladda ner informationsmaterialet.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This