Information om corona för dig som är asylsökande eller papperslös

2020-03-26 Aktuellt

Det är många som pratar om corona/covid-19 just nu. Vi på Asylrättscentrum kommer på den här sidan att samla information till dig som är asylsökande eller papperslös i Sverige. När vi får ny information som är viktig så kommer vi att skriva den här.

If you want to read information in english, click here. 

Klicka här om du vill läsa om papperslösas rätt till vård.

Vad är corona/covid-19 och hur påverkar det mig?

Corona/covid-19 är ett virus som sprids i hela världen. Det finns saker du kan göra för att inte få corona själv eller smitta andra. Läs mer om det här:

Corona/covid-19 på lätt svenska

Information om corona/covid-19 på andra språk

Information om corona/covid-19, och vad du kan göra för att inte smitta andra, på 17 olika språk

Aktuell myndighetsinformation om corona/covid-19.

Nyheter på lätt svenska och översatta till andra språk.

Alla personer som misstänker att de har corona/covid-19  behöver inte sjukvård. De flesta som blir sjuka i corona/covid-19 blir inte svårt sjuka. Det är vanligt att få hosta, feber, snuva, huvudvärk och/eller ont i kroppen. De flesta får rådet att stanna hemma och ta hand om sig själv. Det är viktigt att inte träffa andra människor om du har några av de tidigare nämnda symtomen. Det gäller alla som befinner sig i Sverige, alltså både den som har uppehållstillstånd, den som är svensk medborgare den som är asylsökande/papperslös.

Vissa personer kan bli svårt sjuka i corona/covid-19. De som har störst risk är personer över 70 år och personer med hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdom, diabetes och högt blodtryck. De är så kallade riskgrupper. De kan komma att behöva vård snabbare. Du kan också få svårt att andas när du har corona/covid-19. Då kan du också behöva vård.

Vad händer om jag tror att jag har corona/covid-19 och blir kallad till möte på Migrationsverket?

Migrationsverket pausade vissa muntliga utredningar den 30 mars, men börjar nu utredningsarbetet igen. De kommer att ha samtal och intervjuer via video från den 22 april. Du kan läsa mer om det här.

Om du har ett möte hos Migrationsverket ska du inte gå på mötet om du tror att du har corona/covid-19. Det är vanligt att den som har smittats av corona/covid-19 har hosta och feber. Det också vanligt med snuva, huvudvärk och ont i kroppen. Om du har något eller några av dessa symtom ska du inte träffa andra människor. Det gäller även människor som arbetar på till exempel Migrationsverket. 

Om du tror att du har corona/covid-19 säg till Migrationsverket att du inte kan komma på ditt möte. Det påverkar inte dina möjligheter att få stanna i Sverige om du säger till Migrationsverket att du inte kan komma på mötet för att du tror att du har corona/covid-19.

Jag är asylsökande/papperslös och misstänker att jag har corona/covid-19. Kan jag gå till läkaren?

Om du är vuxen och asylsökande eller papperslös har du rätt till vård som inte kan vänta. Om du blir svårt sjuk och tror att du har corona/covid-19 är detta sådan vård som inte kan vänta.

Barn som är asylsökande eller papperslösa har samma rätt till vård som svenska medborgare.

Alla personer som misstänker att de har corona/covid-19 som behöver inte gå till läkaren. Du kan läsa mer om det under rubriken ”Vad är corona och hur påverkar det mig?”

Om du misstänker att du har corona/covid-19 och är så sjuk att du behöver vård är det viktigt berättar för sjukvårdspersonalen att du tror att du har corona/covid-19. Annars kan du smitta andra. Om du inte känner dig livshotande sjuk kan du ringa till telefonnummer 1177 och få råd. Du kan också göra ett test på internet för att se om vilken vård du behöver, klicka här för att komma till testet.

Om du känner dig livshotande sjuk ska du ringa till 112. Berätta då att du tror att du är sjuk i corona/covid-19.

Jag är papperslös, kommer jag att kunna få coronavaccin?

Ja, alla som vill vaccinera sig mot corona ska få vaccin. Det är gratis för den som vill vaccinera sig. Om du är papperslös och på grund av det har svårt att följa Folkhälsomyndighetens åtgärder för att minska smittspridningen, så kan du få vaccinet tidigare. Vaccinationen har delats upp i fyra faser. Personer som är papperslösa kan om de lever i en socialt utsatt situation få vaccinet under fas 3.
Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Asylrättscentrums svar på asylsökandes frågor

Vi på Asylrättscentrum får frågor från asylsökande och personer som är i kontakt med asylsökande. Vi försöker svara på de frågorna så fort vi kan och publicera dem här. 

Jag sitter i förvar och väntar på att utvisas, kan corona/covid-19 påverka min situation?

Jag har fått ett avvisnings-/utvisningsbeslut och min tidsfrist för frivillig avresa håller på att löpa ut. Påverkar corona/covid-19 mina möjligheter att få behålla min bostad och/eller min ersättning enlig lagen om mottagande av flyktingar (LMA)?

Har du fler frågor om hur corona/covid-19 påverkar din asylprocess

Just nu sker stora förändringar i Sverige för att inte sprida corona/covid-19. Det gör att skolor stängs, människor blir av med sina jobb och vissa kan inte komma in eller ut ur Sverige. Om du har frågor om hur det påverkar dig och din asylprocess kan du kontakta oss. Vi på Asylrättscentrum försöker ta reda på svar på era frågor så fort vi kan.

Migrationsverket har svar på frågor om corona/covid-19 och information på flera språk. Klicka här för att läsa mer.

Rädda barnen har information på flera språk till dig om är barn och som har frågor om corona/covid.
Klicka här för att läsa råden på svenska.
Klicka här för att läsa råden på andra språk.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This