Information in Dari

2019-10-15 Barnens asylrättscentrum

On this site you’ll find information about the swedish asylum process translated to Dari.
Här hittar du informationsmaterial om asylprocessen översatt till Dari.

Here you can download information about the Swedish asylum process and how we at the Swedish Refugee Law Center can help you. This is written in Dari, to find material in Swedish, click here.

The material was written before we changed our name from Rådgivningsbyrån (Swedish Refugee Advice Center). So you might notice that the old name is used in the material. The information and the contact information in the material is however correct.

To download information in Dari, click here.

Här hittar du informationsmaterial om den svenska asylprocessen och hur vi på Barnens Asylrättscentrum kan hjälp dig. Informationsmaterialet är på Dari, för att hitta information på svenska, klicka här.

Informationsmaterialet skrevs innan vi bytte namn från Rådgivningsbyrån till Asylrättscentrum. Du kanske därför märker att det gamla namnet står i materialet. Informationen och kontaktuppgifterna i materialet är fortfarande korrekta.

För att ladda ner materialet, klicka här.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This