Huvudmän

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Det är ett arbete som kräver långsiktighet i såväl strategier som finansiering. Därför är våra huvudmäns så viktiga för vårt arbete.

 

Vad är huvudmännens roll?

Våra huvudmän sitter i vår styrelse och beslutar tillsammans med Asylrättscentrums ledning om organisationens strategiska inriktning. Huvudmännens ekonomiska bidrag till Asylrättscentrum och deras kunskap i sakfrågor, politisk påverkan och organisationsutveckling är avgörande för Asylrättscentrums långsiktiga arbete.

 

Vad får huvudmännen?

Huvudmannaskapet innebär att huvudmännen har kontinuerlig dialog med Asylrättscentrum och får kompetensutveckling inom asylrätt. Vi ger huvudmännen juridisk rådgivning, aktivt stöd i påverkansarbete, tillgång till våra analyser och interna rapporter, samt bjuder in till remissmöten och seminarier. Asylrättscentrum kan även skräddarsy utbildningar och ta fram analyser i frågor som är relevanta för huvudmännen.

 

Kostnad och transparens

Huvudmannaskapet kostar 400 000 per år och samtliga huvudmän anges på Asylrättscentrums hemsida.

 

Hur gör vår organisation för att bli huvudman?

Kontakta vår generalsekreterare Mårten Löfberg på marten.lofberg@sweref.org för att prata mer om huvudmannaskap.

 

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Rädda Barnens vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda. Rädda Barnen är huvudmän för Asylrättscentrum för att stötta arbetet med att värna barn på flykts rättigheter och ge dem möjligheten att få en rättssäker asylprocess i Sverige.

Caritas Sverige är en del av katolska kyrkans världsomspännande biståndsorganisation. I Sverige är Caritas tillsammans med det internationella nätverket engagerade i arbete mot handel med kvinnor och barn samt med migration och asylfrågor. Som en del av engagemanget i migrations- och asylfrågor är Caritas huvudmän för Asylrättscentrum och får på så sätt även en möjlighet att stärka den egna kompetensen i migrationsrätt.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och samlar mer än sju av tio svenskar. Grunden för Svenska kyrkans arbete med människor på flykt är den kristna människosynen och övertygelsen om alla människors lika värde. Det tar sig uttryck i ett stort engagemang, både i Sverige och internationellt. Genom huvudmannaskapet för Asylrättscentrum vill Svenska kyrkan bidra till att alla människor på flykt i Sverige får en rättssäker process.

Stockholm Stift är ett stift inom Svenska kyrkan. Stiftets uppgift att är att främja församlingarnas verksamhet på olika sätt, förvalta stiftets egendomar och utöva tillsyn över att evangelium förkunnas rent och klart i stiftets församlingar. En del av församlingarnas arbete är att möta och stötta asylsökande och papperslösa. För att stiftets församlingar ska kunna ge behövande vi möter på bästa sätt är Stockholms stift huvudmän för Asylrättscentrum.

Medlemmar

Organisationer, företag och föreningar som vill stötta Asylrättscentrums arbete kan bli medlemmar. Läs mer om medlemskapet och Asylrättscentrums medlemmar. 

Vad vi gör

Asylrättscentrum arbetar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Läs mer om hur vi arbetar och vad vi gör. 

Utbildningar

Utbildningar inom migrationsrätt för personer med varierande förkunskap. Läs mer om våra färdiga utbildningar och hur vi kan skräddarsy dem efter dina önskemål.

Share This