Hur kommer asylsökande överhuvudtaget till Sverige? Säger inte Dublinförordningen att ansökan ska göras i första möjliga land inom Europa?

Enligt Dublinförordningen ska, men undantag för bland annat asylsökande som har familjemedlemmar i ett visst land, en asylansökan lämnas in i det första europeiska land som den asylsökande kommer till. Det finns dock stora skillnader i såväl mottagningsförhållandena som regleringen av rättigheter till asylsökande i olika europeiska länder, vilket leder till att många försöker ta sig vidare till andra länder inom Europa. I vissa länder, exempelvis Grekland och Ungern, ses de förhållanden som asylsökande möter som så bristfälliga att Sverige, liksom andra länder, väljer att inte överföra människor dit.