Hur kan säkra resvägar för asylsökande skapas?

Enligt UNCHR dog eller saknades strax över 3 000 personer 2017 efter att de försökt korsa Medelhavet för att ta sig till Europa. Ett sätt att ge fler personer möjlighet till en säker resväg är att tillåta familjeåterförening utan de restriktioner som gäller för tillfället. Om en person i en familj har beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl är sannolikheten vanligtvis stor att även andra medlemmar i samma kärnfamilj också är skyddsbehövande.